Aké kroky treba robiť, ak záujemca povie ÁNO. CHCEM vašu nehnuteľnosť KÚPIŤ.

Rezervačná zmluva. Budúca kúpna zmluva. Kúpna zmluva.

Aký postup je najvhodnejšie zvoliť?

Aké kroky vykonať, ak ste sa s kupujúcim na kúpe pred-dohodli?

Je vhodné, aby podmienky na ktorých ste sa s kupujúcim dohodli, mali písomnú formu

V realitách sa na tento účel využíva zmluva s názvom Rezervačná zmluva alebo priamo už Budúca kúpna zmluva.

Dohodnite výšku kúpno-predajnej ceny, ktorú budú akceptovať obe strany

Kúpno-predajná cena je alfou a omegou, na čom sa musíte so záujemcom o kúpu vašej nehnuteľnosti zhodnúť. Ostatné podmienky a termíny, ktoré dohodnete sa môžu týkať spôsobu a termínu úhrady kúpnej ceny, dátumu a spôsobu vypratania a odovzdania nehnuteľnosti alebo napríklad aj výšky rezervačného poplatku. Je vhodné tieto dohody a ich nedodržanie sankcionovať. Samozrejme spravodlivo pre vás ako stranu majiteľa, aj pre stranu kupujúceho. Môže sa napríklad stať, že počas obdobia ako si vybavuje kupujúci hypotekárne prefinancovanie kúpnej ceny (cca 2-3 týždne) príde iný záujemca o kúpu a ponúkne vám o 1500 eur vyššiu cenu. A fakt, že peniaze budete mať po podpise zmluvy na druhý deň na svojom účte. Ako by ste napríklad ošetrili tento fakt?

Dohodnite spôsob úhrady kúpnej ceny

Najčastejšie ide o tieto varianty úhrady Kúpnej ceny: prevod z účtu na účet, prefinancovanie cez hypotekárny úver alebo iný typ úveru, resp. kombinácia "hotovosti" a úveru (hypotéky). Pamätajte prosím, že vždy musí ísť o DOHODU obidvoch strán, inak k prevodu nehnuteľnosti nedôjde. Resp. k dohode príde ale môžu nastať také komplikácie, že sa predaj vašej nehnuteľnosti stane nočnou morou.

Aj toto ste nám napísali...

Zdravím vás! Súrne potrebujem pomoc!!!! Predávam dom po rodičoch a kupujúci došiel, mal záujem a mal aj hotovosť.Že sa o nič nemusím starať, všetko pripraví, aj zmluvy a ja so sestrou len podpíšem. Dohodli sme sa, že polovicu ceny mi previedol v deň podpisu kúpnej zmluvy a druhú polovicu mi prevedie až po tom, ako kataster dom na neho prevedie. Pochválil som sa známemu a ten ma ale parádne vystrašil! Vraj ak pôjde o podvodníka, tak zvyšok sumy už nemusím vôbec dostať. Vraj mám stopnúť konanie na katastri. Tak toto sa dozviem v piatok poobede! Akože prísť o 35tisíc eur si nemôže sestra ani ja dovoliť prísť. Čo máme robiť? Volajte mi kľudne aj o polnoci. Známy mi vás doporučil, že ste mu parádne pomohli. Čo sa s tým dá robiť?
Prosba a otázka na nášho realitného guru, kde môžete situáciu konzultovať zdarmahrozí že brat so sestrou predaním domu po rodičoch boli podvedení. Podpísali a na Kataster podali zvláštne formulovanú Kúpnu zmluvu

Veci sa dejú. Aj toto sa stáva.

Riešenie sa nájde vždy. Ale je komplikovanejšie dostať veci do poriadku. Ideálne je, ak ich hneď od začiatku urobíte správne.

Aby sa toto nedialo vo váš neprospech, ktorým zmluvám je potrebné venovať náležitú pozornosť?

A prečo?

Rezervačná zmluva

Podstatou podržania - rezervácie - nehnuteľnosti, je zadefinovať čas, ktorý je potrebný na to, aby si záujemca o kúpu vašej nehnuteľnosti mohol vybaviť všetky potrebné náležitosti na to, aby mohol vašu nehnuteľnosť zaplatiť a kúpiť. Toto všetko rieši tzv.Rezervačná zmluva. V nej treba dohodnúť základné podmienky kúpy a predaja, termín podpisu Kúpnej zmluvy či výšku rezervačného poplatku na potvrdenie vážnosti záujmu kupujúceho o kúpu.

Budúca kúpna zmluva

V tomto prípade ide akoby o vyššiu inštanciu. Z právneho hľadiska si kupujúci beriete na seba záväzok nehnuteľnosť ide kúpiť. Vy ako majiteľ a predávajúci si beriete na seba vďaka tejto zmluve záväzok nehnuteľnosť predať za dohodnutú cenu. Zároveň sa v zmluve ukotvujú aj ďalšie podstatné náležitosti prevodu nehnuteľnosti.

Kúpna zmluva

K podpisu tohto dokumentu sa pristupuje vtedy, ak kupujúci už má nachystané a pripravené peniaze na zaplatenie kúpnej ceny. Je potrebné, aby všetky podstatné náležitosti Kúpnej zmluvy, vrátane hlavičky Kúpnej zmluvy (kde sú uvádzané identifikačné údaje oboch strán), boli v poriadku. A to podľa aktuálnych údajov na dokladoch totožnosti. V prípade pochybenia a nájdenia nezrovnalostí v tomto bode, Kataster prerušuje konanie a samotný proces prevodu sa predlžuje.

Vieme vám pomôcť. Zdarma vám pošleme E-book, aký typ údajov musí obsahovať vami vybraný typ zmluvy.

Nerobte chyby prosím chyby tam, kde nemusíte...

Ktoré údaje musí obsahovať Rezervačná zmluva?

rezervácia nehnuteľnosti do času kým si napríklad záujemca o kúpu vybaví hypotekárne financovanie v banke

Ktoré údaje musí obsahovať Kúpna zmluva?

dokument, ktorý sa odovzdáva na Katastri nehnuteľnosti a oprávňuje túto inštitúciu na základe neho urobiť zmenu vlastníkov nehnuteľnosti

Ktoré údaje musí obsahovať Budúca kúpna zmluva?

záväzok pre kupujúceho aj predávajúceho nehnuteľnosť kúpiť a nehnuteľnosť predať do stanoveného času a za stanovenú cenu

Čo znamená záložné právo k nehnuteľnosti?

dokument, ktorý vám objasní, čo znamená, ak vám finančný ústav povie, že potrebuje aj zriadiť záložné právo na vami predávanú nehnuteľnosť

Koľko krát vytlačiť a podpísať Kúpnu zmluvu?

Úrady z pohľadu právoplatnosti Kúpnych zmlúv povoľujú, že

váš podpis ako majiteľa a predávajúceho,

MUSÍ byť úradne overený.

 

Podpis kupujúceho nie je potrebné overiť.
V prípade kupujúceho stačí, ak Kúpnu zmluvu iba podpíše.

Koľkokrát treba podpisovať?

Vždy treba rátať počet účastníkov pri kúpnom procese plus dve Kúpne zmluvy, ktoré sa odovzdávajú na Kataster nehnuteľností. V prípade, že do procesu vstupuje banka, tak treba prirátať plus ešte jeden originál.

Príklad: nehnuteľnosť predávajú manželia z titulu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Vašu nehnuteľnosť kupuje ako kupujúci do výlučného vlastníctva, pričom je použité financovanie z polovice hypotékou a z druhej polovice tzv. hotovosťou.

Koľkokrát vytlačiť Kúpnu zmluvu?

  • 2x pre terajších majiteľov, manželov
  • 1x pre kupujúceho,
  • 1x pre banku,
  • 2x Kataster

Ak sa manželia dohodnú, že im stačí iba jeden originál Kúpnej zmluvy, tak počet originálov znížiť o jeden. Na všetkých origináloch musí byť váš overený podpis. Kupujúci nemusí mať podpis úradne overený.

Skúsený profesionál Vám ZDARMA pomôže riešiť váš prípadný problém

Vašu otázku písomne zodpoviem. Pomôžem vám vyriešiť váš prípadný problém. Ktorá otázka, ktorý problém s ohľadom na predaj nehnuteľnosti trápi momentálne Vás?

0
ľudí službu využilo za prvý mesiac fungovania
Potrebujete poradiť a pomôcť pri predaji vašej nehnuteľnosti aj vy?