Hypotéky 2022 – tieto 2 veci budete potrebovať na to, aby Vám banka úver posúdila a schválila

Od čoho závisí, či hypotéku, resp. úver dostanete? Ktorá kalkulačka online Vám graficky a prehľadne ukáže nielen výšku úveru a úrokov, ale aj výšku Vašej pravidelnej mesačnej splátky?

Naozaj 100 % hypotéku môže dostať v roku 2022 iba 1 z 10 žiadateľov?

Podmienky banky sprísňujú, takže áno. Hypotéky 2022 sa nesú v znamení, že 100% hypotéky získa už oveľa menej ľudí. Podľa viacerých prognóz sa uvádza, že 100% úver môže získať iba 1 z 10 žiadateľov!

Čo to znamená hypotekárne zafinancovanie kúpy nehnuteľnosti jednoducho znamená, že banka zaplatí dohodnutú kúpnu cenu

  • podľa výšky schváleného úveru (hypotéky)loan-40681_1280

Čo sa udeje po schválení? Banka

  • prevedie peniaze na účet predávajúcich
  • vy ako kupujúci začnete tieto peniaze banke splácať v pravidelných mesačných splátkach počas dohodnutého obdobia.

Napríklad počas 25 rokov. Ak dostanete 100% hypotéku = zaplatí za vás banka celú kúpnu cenu.

Ako zábezpeku sa v tomto prípade používa predmet kúpy – a teda vy ručíte kupovanou nehnuteľnosťou.

Jednoznačne výhodou hypotekárneho úveru oproti inému typu úveru je nízky úrok. Veď platiť úrok z požičaných 50-tisíc eur alebo 70-tisíc eur 25 alebo 30 rokov – to už nie je sranda ;o). Aj z toho dôvodu prevláda snaha o získanie čo najnižšieho úroku.

Aký je postup pri čerpaní hypotéky?

V prvom rade si treba uvedomiť, že nie každý dostane automaticky 100% hypotéku. Čo 100% hypotéka znamená?

Úver na bývanie, či presnejšie hypotekárny úver – 100 % hypotéka je výraz ktorý hovorí o tom, že všetky peniaze na kúpu bytu, domu či pozemku dostanete z banky. Dohodnete sa napríklad na kúpnej cene 50-tisíc eur a banka Vám požičia presne týchto 50-tisíc eur. Vlastné peniaze nepotrebujete.

Od čoho závisí, či hypotéku, resp. úver dostanete?

Závisí to napríklad od týchto kritérií / parametrov:

  • od Vašej bonity z pohľadu banky, ktorú o úver žiadate (váš príjem)
  • od lokality kde nehnuteľnosť kupujete (Bratislava, západné Slovensko či východ Slovenska..)
  • od toho aký typ nehnuteľnosti kupujete (dom, byt, pozemok či iný objekt..?)
  • a od radu ďalších faktorov….

Ktoré 2 veci budete potrebovať na to, aby Vám banka úver posúdila a schválila?

Ide o dva kroky banky. Posúdenie a schválenie.

V prvom kroku budete potrebovať (banka to vyžaduje a Vy sa nepohnete ďalej ak to nesplníte): znalecký posudok.

1. vypracovanie znaleckého posudku na kupovanú nehnuteľnosť

Znalecký posudok vypracováva znalec, ktorý ohodnocuje cenu nehnuteľnosti podľa aktuálnej situácie na trhu. Na to aby svoju robotu znalec mohol vykonať, budete potrebovať koordináciu a súčinnosť s predávajúcim, terajším majiteľom. On znalca musí vpustiť dnu, aby urobil merania.

Ak vám kúpno-predajný proces koordinuje realitná kancelária (resp. jej maklér) je na nej, aby maximum úkonov a koordinácie prevzala a vykonala ona a teda vás ako aj predávajúceho odbremenila.

Ak náhodou nevystihnete nejakú akciu a reklamnú kampaň banky (že za vás zaplatí poplatok na Katastri ako aj znalca), tak treba si uvedomiť že znalec ocenenie vykonáva za odmenu. A túto odmenu treba za dodanie a vyhotovenie znaleckého posudku zaplatiť.

Čo (aké podklady) bude od majiteľa nehnuteľnosti požadovať znalec, sa dočítate tu >>>.

2.Dodanie Návrhu kúpno-predajnej zmluvy

Okrem už spomínaného znaleckého posudku (ktorý vykoná znalec a majiteľ od ktorého nehnuteľnosť kupujete mu musí nehnuteľnosť sprístupniť a dodať ním požadované dodatočné podklady) na posúdenie vašej žiadosti o prefinancovanie budete potrebovať a do banky musíte dodať aj Návrh kúpnej zmluvy. Inak sa nepohnete vo schvaľovacom procese ďalej.

Pri niektorých bankách stačí, ak dodáte Budúcu kúpnu zmluvu. Je to dokument, kde tak vy z pohľadu kupujúceho ako aj terajší majiteľ máte zachytené podmienky prevodu nehnuteľnosti.

Ak vám kúpno-predajný proces koordinuje realitná kancelária alebo maklér, tak tento Návrh by Vám mala pripraviť realitná kancelária, resp. jej právnici. No a priamo tí ho môžu poslať na posúdenie podkladov do banky.

Banka v momente posudzovania či Vám úver schváli alebo nie, sa v Budúcej kúpnej zmluve zameriava predovšetkým na jednu vec: dohodnutú výšku kúpno-predajnej ceny a spôsob jej úhrady.

Skúsenosti hovoria, že ak táto časť predloženého návrhu zmluvy nebude v poriadku, tak Vám banka odkáže, aby ste túto časť predloženej zmluvy prepracovali.

Aké sú dôsledky, ak banka Návrh zmluvy prikáže prepracovať?

Hlavné je časové zdržanie. Ak vám robila návrh zmluvy realitka, musíte ju osloviť a pretlmočiť o čo ide. Tá musí osloviť svojho právnika a tento právnik si musí nájsť čas na to, aby pozmenil formuláciu vhodnú a vyhovujúcu práve pre potreby banky, kde o úver žiadate.

Následne to právnik posunie realitkerealitka pozmenený dokument pošle vám. Vy to posuniete na lokálnu pobočku a lokálna pobočka to posunie do centrály banky. Vcelku zdĺhavá cesta aj na čítanie ;o) ?

Bude sa centrála banky venovať posúdeniu opraveného návrhu zmluvy ihneď ako ho opravený obdržia?

Vo väčšine prípadov NIE! Musíte čakať aj tu, kým sa opätovne dostanete na rad. Časové zdržanie v niektorých prípadoch dosiahne kvôli takejto blbosti niekedy aj viac ako 10 dní.

Keď sa vám to stane, strácate nervy nielen vy ale provokujete aj nervy predávajúceho. Kým vy dostanete finálny verdikt, či na kúpu budete vlastne mať, u predávajúceho bude vzrastať netrpezlivosť a obavy. Hrozí aj to, že nehnuteľnosť predá inému záujemcovi. Takému, ktorý zaplatí skorej.