Toto by sa Vám hodilo?

Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky

videotréning

PROFI verzia komplexného postupu pri kúpe nehnuteľnosti

pdf manuál

A IBA DNES manuál a komplexný postup pri kúpe a predaji nehnuteľnosti k videotréningu ZADARMO

Poďme ale poporiadku... Mám pre Vás otázku:

Viete, ako neriskovať zmluvnú pokutu, ak vám kúpu sprostredkováva realitka?

Musíte ovládať nepísané pravidlá a nimi sa pri kúpe nehnuteľnosti riadiť

>>>>> Nepísané pravidlo č.1:

Ak nemáte hotovosť na kúpu a nie ste si istý v akej výške dostanete úver (hypotéku), nič nepodpisujte. Najprv riešte peniaze.

Celá kúpa nehnuteľnosti predstavuje trojfázový proces. Tento proces má presnú postupnosť krokov. Podpis rezervačky predstavuje začiatok tretej - poslednej fázy celého procesu.

>>>>> Nepísané pravidlo č.2:

Musíte mať 100% istotu, či danú nehnuteľnosť naozaj chcete alebo nie. Či s ňou budete spokojný.

To znamená nepodľahnúť bežnej praxi realiťákov, ktorí tlačia do podpisu rezervačky preto, aby zarobili.

Ak tlaku podľahnete a kúpu si rozmyslíte až po podpise rezervačky, tak budete musieť za to platiť cenu. Zmluvnú pokutu budete platiť aj v prípade, ak vám banka neschváli toľko peňazí, koľko na kúpu potrebujete.

Vo väčšine je zmluvná pokuta rovnaká ako výška vami zloženého rezervačného poplatku.

Tu je dôvod, prečo vznikol tréning "Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky"

Ľudia sa ma často pýtajú:

\"Čo treba robiť, aby som sa hneď pri podpise prvej zmluvy (rozumej: rezervačnej zmluvy)

vyhol všetkým zbytočných chybám?

Zbytočným krokom, nepodstatným otázkam a pritom by táto rezervačka tvorila základ pre 100% ochranu vás ako kupujúceho pri kúpe nehnuteľnosti?

Táto otázka je naozaj kľúčová. Treba si uvedomiť čo všetko sa môže hneď v začiatkoch pokaziť.

Čo môžete podpisom rezervačnej zmluvy pokaziť

 • Podpíšete pre vás nevýhodne formulovanú Rezervačnú zmluvu, alebo Rezervačnú zmluvu ktorej obsahu poriadne nerozumiete
 • Podpíšete Rezervačnú zmluvu, ale kúpu si následne rozmyslíte. Jednoducho zmení sa Vám situácia alebo banka neschváli potrebnú výšku hypotéky...
 • Podpíšete Rezervačnú zmluvu a vzniknú nepredvídané problémy.  No a výklad právnych dôsledkov vášho podpisu právnikom protistrany bude úplne iný, ako ste chápali znenie a formulácie tejto Zmluvy pri jej podpise vy?

No a ruku na srdce, nie každý \"právničtine\" rozumie. No porozumenie právnych dôsledkov väčšinou prichádza vtedy, ak sa niečo nepredvídané udeje.

Aj z toho dôvodu si myslím, že je tomu lepšie predchádzať.

No a preto som si dala prácu a rozpísala som svoje znalosti a know-how do podoby, vďaka ktorej dokážete veľmi jednoducho a rýchlo všetky poznatky vstrebať a využiť vo svoj prospech.

Predstavujem jedinečný tréning

"Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky"

Tento tréning je praktický návod obsahujúci 4 logicky usporiadané bloky a sériu 6 video-lekcií, ktoré dlhodobo využívame k tomu, aby sme pomohli kupujúcim odhaliť nepoctivé rezervačné zmluvy. Špekulačné rezervačné zmluvy.

Získate presný postup a návod, ako preniknúť do podstaty rezervačnej zmluvy, vďaka čomu dokážete odhaliť špekulačné úmysly právnických formuliek v rezervačkách, ktoré sú tvorené s cieľom ako obrať kupujúceho o rezervačnú zálohu.

Tréning " Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky" obsahuje

BLOK 1:

Na čo si dať pozor hneď v úvodných ustanoveniach Rezervačnej zmluvy (princíp snehovej gule)

Dobre viem, že sa nedá pochopiť všetko naraz. Je však niekde začať. Poznám to z vlastných začiatkov, keď som sama prišla o 3-tisíc eur, aké ťažké je odhaliť akýkoľvek špekulačný úmysel len vďaka všeobecnému prehľadu, ktorý o kúpe nehnuteľnosti človek má. 

Problémové formulácie a vety sa môžu začať nabaľovať hneď v úplnom úvode, kde to vôbec nečakáte. A tak začína svoj štart princíp snehovej gule. Tá sa pohybom vpred iba zväčšuje.

Aj preto v tomto prvom module na vás čaká a dozviete sa napríklad aj:

 • Na čo si musíte dať pozor hneď pri názve zmluvy, aby ste svoj podpis na zmluve nemuseli neskôr ľutovať
 • Prečo hneď v záhlaví zmluvy musíte zbystriť pozornosť, ak kupujete nehnuteľnosť ako fyzická (súkromná) osoba od nepodnikateľa
 • Akú štruktúru úvodnej časti musí mať rezervačná zmluva a prečo je dôležité byť si vedomý, či podpisujete dvojstrannú alebo trojstrannú rezervačnú zmluvu
 • Návod, ako správne vyplniť a odkontrolovať záhlavie zmluvy, aby ste sa hneď v úvode dokázali vyhnúť komplikáciám ktoré smerujú k prepadnutiu zloženej rezervačnej zálohy
 • Cenné tipy a rady, ako vďaka podpisu rezervačnej zmluvy ošetriť celý rad problémov, ktoré môžu skomplikovať až znemožniť podpis finálnej kúpno-predajnej zmluvy a ohroziť tak zloženú rezervačnú zálohu

Ako to v členskej sekcii tréningu vypadá (Blok 1 - ukážka):

BLOK 2:

Predmet a účel Rezervačnej zmluvy

Realitný trh a kúpa domu, bytu či pozemku nie ideálne miesto na získavanie skúseností na vlastnej koži. Formou pokus - omyl. Dôsledky nesprávnych či zavádzajúcich informácií a následných zlých rozhodnutí môžu mať pre poškodenú osobu veľmi negatívne dopady. A to na mnoho ďalších rokov.

Aj preto na vás v tomto module čaká:

 • Praktický návod, ako si dokážete skontrolovať celú štruktúru rezervačnej zmluvy tak, aby ste dokázali rozpoznať čomu sa pri podpise Vašej Rezervačnej zmluvy na 100% vyhnúť a naopak, čo v Zmluve ktorú podpíšete NESMIE v žiadnom prípade chýbať.
 • Získate postup ako si v priebehu pár minút zvládnete overiť právny stav nehnuteľnosti, ktorú ste sa rozhodli kúpiť v duchu princípu "dôveruj ale preveruj"
 • Tipy a rady, ako z formulácií v úvode rezervačnej zmluvy dokážete dešifrovať do akej miery táto zmluva zaväzuje iba vás ako stranu kupujúceho a opomína stranu majiteľa a jeho povinnosti + akým spôsobom žiadať nápravu tohto stavu, hoci primárne rezervačná zmluva slúži ako nástroj na zaviazanie vás ako strany kupujúceho

Ako to v členskej sekcii tréningu vypadá (Blok 2 - ukážka):

BLOK 3:

Kúpna cena za nehnuteľnosť, podmienky rezervácie, rezervačný poplatok, zmluvná pokuta

V momente ako získate nevyhnutný nadhľad celú problematiku rezervačnej zmluvy, je čas pustiť sa do detailov v časti rezervačnej zmluvy, ktorá rieši najviac diskutované úskalia rezervačnej zmluvy.  Aj preto sa v tomto module naučíte:

 • Na čo si dať pozor pri pripomienkovaní článkov týkajúcich sa týchto ustanovení: rezervačný poplatok, kúpna cena, zmluvná pokuta + akým spôsobom upraviť tieto ustanovenia tak, že budú hájiť oprávnené záujmy vás ako strany kupujúceho
 • Ako predísť prepadnutiu rezervačnej zálohy, ak vám banka vám neschváli potrebnú výšku hypotéky: vy ste už rezervačku podpísali a nebudete si môcť kúpu zarezervovanej nehnuteľnosti dovoliť, pretože vám budú chýbať peniaze
 • Čo spôsobí fakt ak si v rezervačnej zmluve nevšimnete takú drobnosť, že ste si rezervačnú lehotu stanovili na kalendárne dni a nie na pracovné dni
 • Vysvetlíme vám rozdiel medzi Rezervačnou zmluvou a Budúcou kúpnou zmluvou tak, aby ste sami dokázali zhodnotiť a posúdiť, či bude pre vás lepšie a výhodnejšie ak budete žiadať rezerváciu nehnuteľnosti prostredníctvom Rezervačnej zmluvy alebo prostredníctvom Budúcej kúpnej zmluvy.

Ako to v členskej sekcii tréningu vypadá (Blok 3 - ukážka):

BLOK 4:

Záverečné ustanovenia, podpisy zmluvných strán, dátumy

Princíp snehovej gule dotiahneme do konca a to tak, aby vás naozaj žiadna rezervačka naozaj nepoložila na lopatky.  Aj preto sa v záverečnom module naučíte:

 • Čo v žiadnom prípade nesmie chýbať V ZÁVERE každej jednej rezervačnej zmluvy
 • Akým spôsobom je potrebné nahliadať na ochranu vašich osobných údajov pred prípadným zneužitím, s ohľadom na Zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie smernice EÚ o ochrane osobných údajov
 • Overené spôsoby formulácie záverečných ustanovení rezervačnej zmluvy a mnoho ďalších vychytávok v samotnom závere rezervačnej zmluvy

Ako to v členskej sekcii tréningu vypadá (Blok 4 - ukážka):

Po absolvovaní tréningu sami dokážete:

 • Budete vedieť ako si overiť či realitná kancelária má naozaj plnú moc od majiteľa pri sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti a k akým povinnostiam počas obdobia rezervácie majiteľa naozaj zaviazala. Predídete tak tomu, že rezervačkou zaviaže realitka iba vás ako kupujúceho a to predovšetkým preto, lebo rezervačný poplatok skladá kupujúci
 • Dokážete sa jednoduchým krokom vyhnúť pozastaveniu schvaľovacieho procesu v banke = časové zdržanie, ktoré vás môže stáť prepadnutie rezervačky resp. jej transformáciu na zmluvnú pokutu
 • Získate odporúčania, ako si čo najlepšie a najvýhodnejšie pre vás stanoviť dobu rezervácie+ získate aj najčastejšie scenáre a spôsoby ako ich riešiť pre prípad
 • kedy sa rezervačka stáva neplatnou a kedy sa ruší
 • akým spôsobom je možné ošetriť premenu rezervačného poplatku na zmluvnú pokutu s ohľadom na nepredvídateľnosť schvaľovacieho procesu banke
 • že ste v rezervačke dohodli vyššiu kúpnu cenu oproti hodnote nehnuteľnosti, ktorú určil následne znalec banky a nemáte peniaze, ktorými môžete vzniknutý rozdiel doplatiť z vlastného vrecka
 • Budete vedieť či je pre vás výhodnejšie podpísať rezervačnú zmluvu alebo budúcu kúpnu zmluvu, pretože obe riešia rezerváciu nehnuteľnosti a predchádzajú podpisu Kúpnej zmluvy. Zároveň vám bude jasné, že rozdiel v týchto dvoch zmluvách je z hľadiska právnych dôsledkov pri nepredvídateľných komplikáciách naozaj obrovský, čím sa nenecháte dotlačiť k podpisu pre vás nevýhodnej zmluvy.
 • Dokážete využiť svoje právo zvoliť si, ktorý typ rezervácie nehnuteľnosti je vo vašom konkrétnom prípade pre vás výhodnejší. Dokážete realitke odôvodniť a trvať na svojom, prečo má vo vašom prípade pripraviť Budúcu kúpnu zmluvu a nie Rezervačnú, alebo naopak.
 • Bude vám jasný fakt, v akom prípade a prečo – ak dôjde k sporu medzi vami a majiteľom, môže súd nahradiť podpis chýbajúcej strany súdnym rozhodnutím a ako sa tomu dá vyhnúť, ak by to smerovalo vo váš osobný neprospech

Tréning \"Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky\"  je viac než len bežný online tréning alebo stiahnutie šablóny (vzoru) zmluvy z internetu.

Je vhodný pre všetkých, ktorí kupujú nehnuteľnosť cez realitku. Prax realitákov je taká, že si musíte nehnuteľnosť zarezervovať. To znamená podpísať zmluvu, ktorej cieľom je \"podržanie\" nehnuteľnosti pre vás, kým si napríklad vybavíte v banke hypotéku.

Ozaj a vedeli ste, že rezerváciu je možné vykonať dvomi spôsobmi? Realitky väčšinou dávajú na podpis Rezervačnú zmluvu, hoci sa môže využiť aj Budúca kúpna zmluva.

 

Nevýhodou klasicky postavenej rezervačky ten fakt, že jej podpisom ste zaviazaný predovšetkým vy ako strana kupujúceho. A to ešte pod hrozbou prepadnutia rezervačnej zálohy, ktorú musíte zložiť.

Na stranu majiteľa a jeho povinnosti a záväzky sa v klasicky postavenej rezervačke často \"zabúda\". Je fér, ak ste v rezervácii zaviazaný iba vy - kupujúci? 

 

Tréning vám dá návod, ako zapracovať do rezervačnej zmluvy aj práva a povinnosti majiteľa nehnuteľnosti, ktorú chcete kúpiť. Ideálne tiež pod hrozbou sankcie a jej prepadnutia vo váš prospech, ak svoju časť dohody majiteľ nedodrží.

PRE KOHO tento tréning JE?

 • pre všetkých, ktorí kupujú nehnuteľnosť a čaká ich podpis Rezervačnej zmluvy
 • pre všetkých, ktorí majú strach a obavy z prepadnutia Rezervačnej (blokovacej) zálohy (=ľudia vtedy prichádzajú o tisícky eur)
 • pre všetkých, ktorí neovládajú presný mechanizmus ako a za akých podmienok sa môže meniť rezervačná záloha na zmluvnú pokutu, resp. nie je im na 100% jasný zmysel rezervačnej zmluvy
 • pre všetkých, ktorí musia čerpať peniaze na úhradu kúpnej ceny prostredníctvom hypotéky či iného úveru v banke
 • pre všetkých ktorí chcú podpísať vyváženú rezervačnú zmluvu a nechcú podpísať zmluvu, ktorá zaväzuje iba stranu kupujúceho

Pre koho tento tréning NIE JE:

 • pre tých, ktorí už majú nehnuteľnosť kúpenú
 • pre tých, ktorí kupujú nehnuteľnosť sami - bez realitky a nebudú podpisovať Rezevačnú zmluvu

Jednorázová 70% ZĽAVA

Teraz len za

49,80€  14,94 €

iba na tejto stránke a teraz na  videotréning

Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky

Máte obavu, aké formulácie vám v rezervačke podhodia a vy im do dôsledkov nerozumiete? Čo sa stane, ak nestihnete vybaviť úver do doby stanovenej v rezervačnej zmluve?

Ako nepodpísať hoc-čo, čo vám realitka na podpis v rezervačnej zmluve predloží. Ako sa vyhnúť zmluvnej pokute a nepredvídateľným komplikáciám, ktoré môžu znemožniť podpis kúpnej zmluvy.

A IBA DNES manuál a komplexný postup pri kúpe a predaji nehnuteľnosti k videotréningu ZADARMO

Tu je dôvod, prečo vznikol pdf manuál komplexný postup pri kúpe nehnuteľnosti

Ľudia sa ma často pýtajú:

\"Čo treba robiť, aby som sa pri procese kúpy svojho nového bývania

vyhol všetkým zbytočných chybám a postupoval krok za krokom správne?

Vyhnúť sa zbytočným krokom a nesprávnym otázkam smerom k maklérom, bankárom či majiteľom. Veď kto vás kedy učil ako a na čo sa máte správne pýtať? No a z toho vznikajú zlé rozhodnutia, ktoré neskôr človek trpko ľutuje.

Táto otázka je naozaj kľúčová. Treba si uvedomiť čo všetko sa môže pokaziť. A to hneď v začiatkoch celého procesu kúpy vášho nového bývania. Obhliadky.

Čo môžete hneď v začiatkoch procesu kúpy nového bývania pokaziť...

 • Zameriate sa hneď na začiatku celého procesu na obhliadky nesprávnych typov nehnuteľností. Alebo sa necháte zlákať krásnym domom, bytom alebo pozemkom v úplne nevyhovujúcej lokalite

Ale lokalita je to jediné, čo sa nedá na žiadnej nehnuteľnosti \"rekonštrukciou- opravou\" zmeniť.... A potom už nehrá rolu to či ste to kúpili za dobrú cenu alebo ten horší prípad (zlá lokalita a aj predražená cena).

 

 • Ozaj a viete čo a kedy sa máte pýtať? Na čo zameriavať svoju pozornosť pri prvej, na čo pri fáze druhej a na ktoré otázky a veci sa máte sústrediť pri fáze tretej? A že ste nevedeli, že sú až tri fázy?

Sú. A každá má svoje špecifiká. Svoj konkrétny postup a svoje kroky. Brutálne chyby sa robia v tom, že sa zameriavate na nepodstatné detaily alebo sa na to pozeráte príliš povrchne. Dám vám príklad.

 

Keď najbližšie pôjdete pešo domov, skúste urobiť jeden krok nesprávny. Zmeňte smer. Vykročte vbok . A potom držte smer - smer kam ste vykročili. Čo spôsobí ten jeden jediný nesprávny krok? Domov vôbec neprídete. Zmenili ste jednoducho smer. Stačil k tomu iba jeden nesprávny

A to sa deje aj pri kúpe nehnuteľnosti. Stačí jeden krok, ktorý nie je správny. A všetko ostatné sa začne uberať zlým smerom.

 

 • Ak všetko urobíte správne ale v záverečnej fáze podpíšete  Rezervačnú zmluvu alebo Kúpnu zmluvu, ktorej obsahu poriadne nerozumiete a kúpu si rozmyslíte (napríklad banka neschválila potrebnú výšku hypotéky...). Vzniknú vám nepredvídané problémy. Nie nepredvídateľné, len vami nepredvídané. 

Aj z toho dôvodu si myslím, že je tomu lepšie tomu všetkému predchádzať.

No a preto som si dala prácu a rozpísala som svoje znalosti a know-how do podoby, vďaka ktorej dokážete veľmi jednoducho a rýchlo všetky potrebné poznatky vstrebať a využiť vo svoj prospech.

Predstavujem jedinečný a komplexný

"Postup a manuál pri kúpe a predaji domu, bytu a pozemku"

Zdieľam tu svoj osobný overený postup, ako porozumieť procesu kúpy vášho nového bývania lepšie než rozumie vlastná matka dieťaťu.

Tento postup (pdf manuál) je praktický návod, ktorý obsahuje 3 logicky usporiadané bloky a sériu  otázok a odpovedí, ktoré dlhodobo využívam k tomu, aby sme pomohli kupujúcim zamerať sa na podstatné detaily, otázky a kroky.

Získate presný postup a návod krok po kroku - pre jednotlivé fázy, ktorými - či chcete alebo nie - musíte prejsť. Lebo tak to je. Lebo kúpa nového bývania je proces, ktorým si musíte prejsť.

Realitný trh a kúpa domu, bytu či pozemku nie ideálne miesto na získavanie skúseností na vlastnej koži. Formou pokus - omyl.

Dôsledky nesprávnych či zavádzajúcich informácií a následných zlých rozhodnutí môžu mať pre poškodenú osobu veľmi negatívne dopady. A to na mnoho ďalších rokov.

Poznám to z vlastných začiatkov, keď som sama prišla o 3-tisíc eur, pretože som nepoznala ani postupy a ani finty a praktiky realitných maklérov. Problémové situácie, formulácie názory druhej strany sa môžu začať nabaľovať hneď v úvode a hneď v úvode ich musíte rozpoznať a vedieť riešiť.

Inak sa odštartuje princíp snehovej gule, ktorá sa pohybom pred iba zväčšuje.

Manuál komplexný"Postup pri kúpe a predaji domu, bytu a pozemku" obsahuje 3 samostatné bloky

BLOK 1:

Postup pri kúpe a predaji domu, chaty, chalupy

Čo vďaka manuálu s komplexným postupom pri Kúpe a predaji domu krok za krokom, získate ?

 • Získavate postup pre všetky spôsoby úhrady kúpnej ceny. Ak kúpnu cenu budete platiť hypotékou alebo hotovosťou - či kombináciou hypotéky a hotovosti - samotný proces a postupnosť krokov ktoré musíte urobiť sa líšia práve podľa toho, akým spôsobom zaplatíte kúpnu cenu.
 • Budete si vedieť dopredu pripraviť finančnú rezervu na všetky poplatky, s ktorými musíte pri kúpe nehnuteľnosti rátať
 • Dokážete odkontrolovať a usmerniť ako kroky majiteľa - tak kroky svoje, ktoré musíte urobiť aby sa kúpa vami vybraného domu podarila dotiahnuť do úspešného konca a neprišli o zloženú rezervačnú zálohu
 • V rámci prípravnej aj finalizačnej fázy budete vedieť na ktorých 3+6 bodov (krokov) ktoré musíte dohodnúť ešte predtým než celý proces kúpy poriadne rozbehnete. Dôvod? Vyhnete sa tak komplikáciám a nepredvídaným udalostiam, ktoré kúpu domu môžu zmariť
 • Budete vedieť, či je bezpečnejší notársky depozit alebo vinkulácia kúpnej ceny v banke (aké majú spoločné a aké rozdielne znaky). Budete sa vedieť rozhodnúť či použijete vinkuláciu alebo notársku úschovu, pretože vám budú jasné riziká aj výhody oboch spôsobov úhrady kúpnej ceny.
 • Budete ovládať s akou formuláciou týkajúcou sa úhrady a uvoľnenia kúpnej ceny nemôžete nikdy súhlasiť, pretože ak máte na druhej strane špekulanta, prídete o dom aj peniaze
 • Prestanete mať dohady, pretože budete jasne a presne vedieť čo čaká v banke vás, ako stranu kupujúceho a čo čaká v banke terajšieho majiteľa. Neraz som sa stretla s tým, že ľudia mali zavádzajúce informácie a tie im neumožnili sa pohnúť vpred.
 • Budete poznať odpoveď aj na takéto otázky týkajúce sa hypotekárneho prefinancovania kúpnej ceny:
 • Treba prísť do banky na termín osobne? Nedá sa tomu vyhnúť a niekoho splnomocniť?
 • Je možnosť predloženú Záložnú a úverovú zmluvu + Návrh na vklad pred podpísaním pripomienkovať a niečo tak zmeniť v podmienkach ktoré si stanovila banka?
 • Kam a kedy pošle banka peniaze (dohodnutú kúpnu cenu)?
 • Akým spôsobom a kedy sa dá všetko stihnúť v priebehu jedného pracovného dňa?
 • Ktoré spoločné rozhodnutia musíte mať preddohodnuté a zakotvené vo finálnej verzii Kúpno-predajnej zmluvy, aby nenastal prípad, že nakoniec nehnuteľnosť nekúpite, lebo sa jednoducho nezhodnete a nedohodnete?
 • Otázky a odpovede týkajúce sa problematiky Katastra (ako napríklad: či overuje Kataster kto zmluvy podáva, kedy a kde stačí kúpiť kolky, kto ich má platiť, kedy najskôr môžete vyzdvihnúť list vlastníctva s plombou a na čo vám bude tento list slúžiť atď).
 • Získate odpoveď na otázku, ako je potrebné zmeniť doporučený postup, ak sa kupuje a predáva dom či chalupa na ktorom je zvyškový úver (dom je zaťažený záložným právom banky)
 • Do akej miery a v čom komplikuje situáciu s vyplatením zostatkového dlhu fakt, že kupujúci a terajší majiteľ nemajú rovnakú banku (ak kupujte nehnuteľnosť na hypotéku), prípadne na čo si musíte dať sakra pozor ak majiteľ má na dome zostatkový úver a vy chcete platiť kúpnu cenu hotovosťou.
 • Ktoré časti vytlačeného finálneho znenia Kúpno-predajnej zmluvy MUSÍTE vždy skontrolovať, aby Vás nakoniec neprekvapilo, že ste podpísali niečo čo sa môže obrátiť proti vám
 • V ktorých prípadoch sa nemusí pri kombinovanej forme úhrady kúpnej ceny zakladať celá nehnuteľnosť? Akým spôsobom a kedy banka vyplatí tú časť kúpnej ceny, na ktorú poskytuje hypotéku?
 • Ktoré konkrétne otázky musíte klásť v prípravnej a finálnej fáze kúpy vašej nehnuteľnosti a prečo? Čo si v odpovediach všímať a čo si vydiskutovať skôr, ako celý proces kúpy reálne rozbehnete?
 • Čo to je, kedy, kde a prečo potrebujete Návrh na vklad a čo sa na základe neho deje?
 • Čo nesmiete v žiadnom prípade pri podávaní zmlúv na Kataster urobiť a prečo?
 • Ako postupovať v prípade, že na liste vlastníctva sú zaznačené exekúcie, prípadne nie je povolené s nehnuteľnosťou nakladať?

BLOK 2:

Postup pri kúpe a predaji bytu

Chcete kupovať a kúpiť byt?

Čo vďaka manuálu s komplexným postupom pri Kúpe a predaji bytu krok za krokom, získate ?

 • Získavate postup pre všetky spôsoby úhrady kúpnej ceny. Ak kúpnu cenu budete platiť hypotékou alebo hotovosťou - či kombináciou hypotéky a hotovosti - samotný proces a postupnosť krokov ktoré musíte urobiť sa líšia práve podľa toho, akým spôsobom zaplatíte kúpnu cenu.
 • Budete si vedieť dopredu pripraviť finančnú rezervu na všetky poplatky, s ktorými musíte pri kúpe nehnuteľnosti rátať
 • Dokážete odkontrolovať a usmerniť ako kroky majiteľa - tak kroky svoje, ktoré musíte urobiť aby sa kúpa vami vybraného bytu podarila dotiahnuť do úspešného konca a neprišli o zloženú rezervačnú zálohu
 • V rámci prípravnej aj finalizačnej fázy budete vedieť na ktorých 3+6 bodov (krokov) ktoré musíte dohodnúť ešte predtým než celý proces kúpy poriadne rozbehnete. Dôvod? Vyhnete sa tak komplikáciám a nepredvídaným udalostiam, ktoré kúpu bytu môžu zmariť
 • Budete vedieť, či je bezpečnejší notársky depozit alebo vinkulácia kúpnej ceny v banke (aké majú spoločné a aké rozdielne znaky). Budete sa vedieť rozhodnúť či použijete vinkuláciu alebo notársku úschovu, pretože vám budú jasné riziká aj výhody oboch spôsobov úhrady kúpnej ceny.
 • Budete ovládať s akou formuláciou týkajúcou sa úhrady a uvoľnenia kúpnej ceny nemôžete nikdy súhlasiť, pretože ak máte na druhej strane špekulanta, prídete o byt aj peniaze
 • Prestanete mať dohady, pretože budete jasne a presne vedieť čo čaká v banke vás, ako stranu kupujúceho a čo čaká v banke terajšieho majiteľa. Neraz som sa stretla s tým, že ľudia mali zavádzajúce informácie a tie im neumožnili sa pohnúť vpred.
 • Budete poznať odpoveď aj na takéto otázky týkajúce sa hypotekárneho prefinancovania kúpnej ceny:
 • Treba prísť do banky na termín osobne? Nedá sa tomu vyhnúť a niekoho splnomocniť?
 • Je možnosť predloženú Záložnú a úverovú zmluvu + Návrh na vklad pred podpísaním pripomienkovať a niečo tak zmeniť v podmienkach ktoré si stanovila banka?
 • Kam a kedy pošle banka peniaze (dohodnutú kúpnu cenu)?
 • Akým spôsobom a kedy sa dá všetko stihnúť v priebehu jedného pracovného dňa?
 • Ktoré spoločné rozhodnutia musíte mať preddohodnuté a zakotvené vo finálnej verzii Kúpno-predajnej zmluvy, aby nenastal prípad, že nakoniec nehnuteľnosť nekúpite, lebo sa jednoducho nezhodnete a nedohodnete?
 • Otázky a odpovede týkajúce sa problematiky Katastra (ako napríklad: či overuje Kataster kto zmluvy podáva, kedy a kde stačí kúpiť kolky, kto ich má platiť, kedy najskôr môžete vyzdvihnúť list vlastníctva s plombou a na čo vám bude tento list slúžiť atď).
 • Získate odpoveď na otázku, ako je potrebné zmeniť doporučený postup, ak sa kupuje a predáva byt na ktorom je zvyškový úver (byt je zaťažený záložným právom banky)
 • Do akej miery a v čom komplikuje situáciu s vyplatením zostatkového dlhu fakt, že kupujúci a terajší majiteľ nemajú rovnakú banku (ak kupujte nehnuteľnosť na hypotéku), prípadne na čo si musíte dať sakra pozor ak majiteľ má na byte zostatkový úver a vy chcete platiť kúpnu cenu hotovosťou.
 • Ktoré časti vytlačeného finálneho znenia Kúpno-predajnej zmluvy MUSÍTE vždy skontrolovať, aby Vás nakoniec neprekvapilo, že ste podpísali niečo čo sa môže obrátiť proti vám
 • V ktorých prípadoch sa nemusí pri kombinovanej forme úhrady kúpnej ceny zakladať celá nehnuteľnosť? Akým spôsobom a kedy banka vyplatí tú časť kúpnej ceny, na ktorú poskytuje hypotéku?
 • Ktoré konkrétne otázky musíte klásť v prípravnej a finálnej fáze kúpy vašej nehnuteľnosti a prečo? Čo si v odpovediach všímať a čo si vydiskutovať skôr, ako celý proces kúpy reálne rozbehnete?
 • Čo to je, kedy, kde a prečo potrebujete Návrh na vklad a čo sa na základe neho deje?
 • Čo nesmiete v žiadnom prípade pri podávaní zmlúv na Kataster urobiť a prečo?
 • Ako postupovať v prípade, že na liste vlastníctva sú zaznačené exekúcie, prípadne nie je povolené s nehnuteľnosťou nakladať?

BLOK 3:

Postup pri kúpe a predaji pozemku

Chcete kupovať a kúpiť pozemok?

Čo vďaka manuálu s komplexným postupom pri Kúpe a predaji pozemku krok za krokom, získate ?

 • Získavate postup pre všetky spôsoby úhrady kúpnej ceny. Ak kúpnu cenu budete platiť hypotékou alebo hotovosťou - či kombináciou hypotéky a hotovosti - samotný proces a postupnosť krokov ktoré musíte urobiť sa líšia práve podľa toho, akým spôsobom zaplatíte kúpnu cenu.
 • Budete si vedieť dopredu pripraviť finančnú rezervu na všetky poplatky, s ktorými musíte pri kúpe nehnuteľnosti rátať
 • Dokážete odkontrolovať a usmerniť ako kroky majiteľa - tak kroky svoje, ktoré musíte urobiť aby sa kúpa vami vybraného pozemku podarila dotiahnuť do úspešného konca a neprišli o zloženú rezervačnú zálohu
 • V rámci prípravnej aj finalizačnej fázy budete vedieť na ktorých 3+6 bodov (krokov) ktoré musíte dohodnúť ešte predtým než celý proces kúpy poriadne rozbehnete. Dôvod? Vyhnete sa tak komplikáciám a nepredvídaným udalostiam, ktoré kúpu bytu môžu zmariť
 • Budete vedieť, či je bezpečnejší notársky depozit alebo vinkulácia kúpnej ceny v banke (aké majú spoločné a aké rozdielne znaky). Budete sa vedieť rozhodnúť či použijete vinkuláciu alebo notársku úschovu, pretože vám budú jasné riziká aj výhody oboch spôsobov úhrady kúpnej ceny.
 • Budete ovládať s akou formuláciou týkajúcou sa úhrady a uvoľnenia kúpnej ceny nemôžete nikdy súhlasiť, pretože ak máte na druhej strane špekulanta, prídete o vyhliadnutú nehnuteľnosť aj peniaze
 • Prestanete mať dohady, pretože budete jasne a presne vedieť čo čaká v banke vás, ako stranu kupujúceho a čo čaká v banke terajšieho majiteľa. Neraz som sa stretla s tým, že ľudia mali zavádzajúce informácie a tie im neumožnili sa pohnúť vpred.
 • Budete poznať odpoveď aj na takéto otázky týkajúce sa hypotekárneho prefinancovania kúpnej ceny:
 • Treba prísť do banky na termín osobne? Nedá sa tomu vyhnúť a niekoho splnomocniť?
 • Je možnosť predloženú Záložnú a úverovú zmluvu + Návrh na vklad pred podpísaním pripomienkovať a niečo tak zmeniť v podmienkach ktoré si stanovila banka?
 • Kam a kedy pošle banka peniaze (dohodnutú kúpnu cenu)?
 • Akým spôsobom a kedy sa dá všetko stihnúť v priebehu jedného pracovného dňa?
 • Aký je rozdiel medzi úverom a hypotékou na pozemok?
 • Ako funguje zabezpečenie úveru kupovaným pozemkom?
 • Kedy a ako sa dá pri kúpe pozemku získať najvyššia hypotéka?
 • Ako získať úver na pozemok a splniť podmienky, ktoré s ním súvisia?
 • Ako postupovať, ak pozemok má na liste vlastníctva označenie "orná pôda" alebo "záhrady"?
 • Ktoré spoločné rozhodnutia musíte mať preddohodnuté a zakotvené vo finálnej verzii Kúpno-predajnej zmluvy, aby nenastal prípad, že nakoniec nehnuteľnosť nekúpite, lebo sa jednoducho nezhodnete a nedohodnete?
 • Otázky a odpovede týkajúce sa problematiky Katastra (ako napríklad: či overuje Kataster kto zmluvy podáva, kedy a kde stačí kúpiť kolky, kto ich má platiť, kedy najskôr môžete vyzdvihnúť list vlastníctva s plombou a na čo vám bude tento list slúžiť atď).
 • Získate odpoveď na otázku, ako je potrebné zmeniť doporučený postup, ak sa kupuje a predáva pozemok na ktorom je zvyškový úver (byt je zaťažený záložným právom banky)
 • Do akej miery a v čom komplikuje situáciu s vyplatením zostatkového dlhu fakt, že kupujúci a terajší majiteľ nemajú rovnakú banku (ak kupujte nehnuteľnosť na hypotéku), prípadne na čo si musíte dať sakra pozor ak majiteľ má na vyhliadnutom pozemku zostatkový úver a vy chcete platiť kúpnu cenu hotovosťou.
 • Ktoré časti vytlačeného finálneho znenia Kúpno-predajnej zmluvy MUSÍTE vždy skontrolovať, aby Vás nakoniec neprekvapilo, že ste podpísali niečo čo sa môže obrátiť proti vám
 • V ktorých prípadoch sa nemusí pri kombinovanej forme úhrady kúpnej ceny zakladať celá nehnuteľnosť? Akým spôsobom a kedy banka vyplatí tú časť kúpnej ceny, na ktorú poskytuje hypotéku?
 • Ktoré konkrétne otázky musíte klásť v prípravnej a finálnej fáze kúpy vašej nehnuteľnosti a prečo? Čo si v odpovediach všímať a čo si vydiskutovať skôr, ako celý proces kúpy reálne rozbehnete?
 • Čo to je, kedy, kde a prečo potrebujete Návrh na vklad a čo sa na základe neho deje?
 • Čo nesmiete v žiadnom prípade pri podávaní zmlúv na Kataster urobiť a prečo?
 • Ako postupovať v prípade, že na liste vlastníctva sú zaznačené exekúcie, prípadne nie je povolené s nehnuteľnosťou nakladať?
 • Ako prebieha v banke proces získania peňazí na kúpu pozemku a výstavbu rodinného domu? Aký postup je potrebné dodržať?

Tým že budete mať manuál u seba doma (v počítači), tak sami dokážete a zvládnete:

 • Odkontrolovať, usmerniť a predpripraviť sa na celý proces kúpy vášho nového bývania tak, že špekuláciám a zlým rozhodnutiam z nevedomosti nedáte žiadnu šancu
 • Zvládnete kúpiť dom, byt alebo pozemok ako profík s niekoľkoročnou praxou na realitnom trhu. S istotou, bez obáv a strachu, bez ohľadu na to, či kúpnu cenu budete hradiť formou hypotéky, hotovosťou alebo ich kombináciou.
 • Budete vedieť čo vás čaká v banke, ak budete čerpať hypotéku alebo vybavovať úver. Vyhnete sa behačkám po úradoch, získavaniu potvrdení a ďalších a ďalších pečiatok, ktoré treba postupne posielať alebo osobne nosiť pracovníkom banky na pobočku.

  Manuál, ktorý obsahuje komplexný postup , má aj zoznam všetkých potrebných a nevyhnutných papierových oficialít ktoré si nachystáte a nenecháte sa preháňať žiadnym úradníkom 😉
 • Bude Vám jasné, či je pre vás bezpečnejšia a menej riziková notárska úschova alebo vinkulácia peňazí v banke. Budete rozumieť, prečo sa nikdy nemôžete púšťať do úhrady kúpnej ceny klasickým prevodným príkazom z účtu na účet.
 • Dokážete sa lepšie pripraviť na celý proces kúpy vášho nového bývania a vaše očakávania budú reálne. Budú vychádzať z procesu, ktorým si musí prejsť každý, kto kupuje nový byt, dom alebo pozemok.

  Nebudete robiť veci a úkony nepodstatné, ale sústredíte sa iba minimum, ktoré je nevyhnutné ovládať a musíte si ním prejsť, aby všetko dopadlo čo najlepšie a vo váš prospech.
 • Budete vedieť čo, ako a kedy sa pýtať (aké otázky klásť maklérovi, pracovníkovi banky či majiteľovi nehnuteľnosti ktorú si vyberiete) aby ste tesne pred finále nenarazili na problém. Problémom môže byť otázka tak zásadná, že ak sa na nej nezhodnete, nakoniec vybranú nehnuteľnosť nekúpite.

  Stratený čas a hnev na celú situáciu bude to najmenej čomu sa vyhnete vďaka tomu, že vo vašom počítači budete mať "po ruke" komplexný postup pri kúpe a predaji nehnuteľnosti.
 • Bude Vám jasnéčo môžete a čo naopak nesmiete robiť a prečo je tomu tak. Získate návrh postupu - krok za krokom, ako sa takýmto patovým situáciám vyhnúť.

  Získate big picture, nadhľad nad celou situáciou, kde nebude priestor pre chronicky opakujúce sa chyby ľudí, ktorí nové bývanie kupujú prvý alebo druhý raz.

Stavím sa, že odhalenie zákulisia postupu pri kúpe a predaji domu, bytu či pozemku predčí všetky vaše očakávania!

 

Všetko, čo sa vďaka tréningu naučíte vedie k tomu, aby sa proces kúpy vašej nehnuteľnosti premenil na oázu pokoja, rozvahy a istoty.

Získate jasnú predstavu o tom, čo v celom procese musí byť a čo tam naopak chýbať nesmie.

Celý manuál som zostavila tak, aby vám dal naozajstný prínos a bol pre vás maximálne praktický. Povediem vás krok za krokom všetkým, čo musíte pri kúpe nehnuteľnosti ovládať a vedieť. A to krok za krokom.

 

Ukážem vám konkrétne spôsoby a poviem vám príklady, vďaka ktorým už nebudete mať pocit, že vás niekto hodil cez palubu bez záchranného kolesa.

Toto všetko získate vďaka 9 manuálom s komplexnými postupmi, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vracať.

 

Nekupujte dom, byt ani pozemok bez tohto aby ste vedeli konkrétny postup krok za krokom!

Vážne... Nerobte to.

Človek môže strácať svoj čas obhliadkami a vybavovaním kúpy domu, bytu či pozemku, ktorý aj tak nakoniec nekúpite. A možno prídete aj o pár tisíc eur lebo ste zložili rezervačku. Prečo? Pretože vám nie je jasný postup, ktorý musíte dodržať krok za krokom aby ste si nakoniec nové bývanie kúpili.

Prečo sa báť, že skončíte ako ďalší v poradí ktorý sa bude musieť nateraz so snom o novom bývaní  rozlúčiť? Prečo riskovať negatívnu skúsenosť?

Faktom je, že každý úspešný obchod sa vždy točí okolo toho, do akej miery rozumiete tomu, čo práve robíte.  Inak vždy druhá strana môže využiť to, že odhalí vašu neistotu a neznalosť a môže ju zneužiť (pokúsi sa ju zneužiť).

A kúpa nového bývania je obchod. A možno aj najväčší vo vašom živote.

Má to však jeden háčik.

Aby ste porozumeli tomu čo sa v procese kúpy deje,  o čom sú jednotlivé fázy a kroky a aké majú úskalia - musíte mať prax.  Ale kde ju získať? Stať sa realiťákom? Nie každý má túto ambíciu a nie každý má na tento typ práce povahu. 

Riešenie je veľmi jednoduché.

Tu a teraz pred vami leží konkrétny manuál  s postupom krok za krokom z praxe, v ktorom idem rovno k veci. Celé moje know-how o tom, ako porozumieť procesu kúpy s dôrazom na všetky úskalia ktorým je nutné sa vyhnúť.

Niečo ako checklist, ktorý vytvorí základ pre 100% ochranu vašej osoby pri kúpe nehnuteľnosti.

 

Len pre vás 75,54 eur  iba dnes k videotréningu ZDARMA

To znie až príliš dobre... DNES ZDARMA... V čom je háčik?

Veď realitka berie províziu 3% z kúpnej ceny nehnuteľnosti...

Nie, nebojte sa, nie som blázon. Tu sú tri dôvody, prečo môžete získať manuál dočasne zadarmo.

 

DÔVOD 1: Je tak dostupný naozaj pre každého. Pre každého, kto sa rozhodol že si zadováži nové bývanie a kúpu domu, bytu alebo pozemku. A z toho vyplýva, že sa nevyhne postupu, ktorý je nevyhnutné dodržať krok za krokom, inak si môže narobiť zbytočné komplikácie.

 

Ja som kvôli mojej neznalosti prišla o 3-tisíc eur. A vôbec som si nepripúšťala, že by ma to mohlo zložiť na dno. Ale stalo sa, hoci som to neplánovala.

Prečo sa tak stalo? Lebo moje otázky a pripomienky nemali hlavu a pätu. Aby bolo jasné, že sa vyznáte. A potom si možno dokážete \"vydupať\" aj lepšiu cenu!

 

DÔVOD 2: Búram pomyselnú bariéru. Manuál s komplexným postupom krok za krokom môže získať každý, kto sa rozhodol nové bývanie kúpiť a stojí o istotu, pretože nechcú pri kúpe svojho nového bývania nič riskovať.

 

No a potom mám ešte jeden \"SKRYTÝ DÔVOD\"... Ak už budete mať doma vo svojom počítači, telefóne či notebooku tento manuál s postupom krok za krokom, budete vážne milo prekvapení.. Získate rozhľad a výsledky, že sami sebe poviete \"waw, i napriek prvým pochybnostiam, toto stálo za to!\"

Tak a toto je všetko. Žiadny ďalší háčik tu nie je.

 

Rozhodnutie je teraz na vás:

Pokiaľ chcete získať okamžitý prístup a stiahnuť si manuál k sebe počítača, kliknite na tlačítko nižšie a vyplňte svoju prihlášku.

Keď si zvolíte online platbu, za pár minút obdržíte okamžitý prístup ku všetkým 3x3=9 (deviatim) manuálom...

A pozor! ZADARMO dnes získavate najpredávanejšiu verziu PROFI!

Čo obsahuje táto verzia?

Verzia ŠTANDARD = postup pre obe strany (kupujúceho aj predávajúceho)

 • pre jeden vybraný typ nehnuteľnosti (dom, byt, pozemok) a iba
 • pre jeden vybraný spôsob úhrady kúpnej ceny

Verzia PROFI = postup pre obe strany (kupujúceho aj predávajúceho)

 • pre všetky 3 typy nehnuteľnosti (dom, byt, pozemok)
 • pre všetky 3 spôsoby úhrady kúpnej ceny

(odporúčam)

Verzia VIP = postup pre obe strany (kupujúceho aj predávajúceho)

 • pre všetky 3 typy nehnuteľnosti (dom, byt, pozemok)
 • pre všetky 3 spôsoby úhrady kúpnej ceny a k tomu
 • počas celého procesu kúpy a predaja možnosť telefonickej konzultácie

PRE KOHO JE pdf manuál Postup pri kúpe a predaji nehnuteľnosti určený?

 • pre všetkých, ktorí kupujú a chcú kúpiť dom, byt alebo pozemok (= nové bývanie)
 • pre všetkých, ktorí majú strach a obavy a chcú mať 100% istotu, že postupujú krok za krokom správne
 • pre všetkých, ktorí neovládajú presný mechanizmus celého procesu kúpy vašej novej nehnuteľnosti a cítia že je potrebné vedieť nevyhnutné minimum, aby si boli istí, ktoré správne otázky sa v jednotlivých fázach pýtať, aby neskončili oklamaní či podvedení a bez nového bývania
 • pre všetkých, ktorí musia čerpať peniaze na úhradu kúpnej ceny prostredníctvom hypotéky či iného úveru v banke, ako aj tých čo chcú uhradiť kúpnu cenu \"hotovosťou\" či kombinovanou formou

Pre koho pdf manuál NIE JE:

 • pre tých, ktorí už majú nehnuteľnosť kúpenú

Od koho získate zákulisné know-how z praxe?

Ono nie je to o tom, že dúfať že to u mňa snáď všetko dobre dopadne. Je lepšie staviť na istotu. 

Je lepšie, ak si vo svojom novom bývaní poviete: \"Urobil(a) som všetko pre to, aby to dopadlo skvele\".

Je fajn mať dobrodružnú povahu a milovať adrenalín, ale v prípade realít a kúpy nehnuteľnosti to nemusí vždy dopadnúť dobre.

Čas na to, čo si prečítať a kedy si prečítať - o tom rozhodujete vy sami. A môžete sa k obsahu opakovane vracať.  Manuálom získate know-how, ktoré vám neprezradí nikto. Žiaden maklér ani sprostredkovateľ. Ak by tak urobil, bol by bez práce aj zárobku.

Aj preto si dávam za povinnosť, že zakúpením komplexného postupu prehlasujete, že:

Všetko čo sa v manuáli naučíte a všetko čo ovládnete, použijete iba v najlepšom záujme voči majiteľom nehnuteľností, bankám, maklérom a realitkám.

Števka Jankechová

autor tréningu a manuálu

PS: Ak patríte k ľuďom, ktorí preskakujú hneď na koniec stránky, tu je v stručnosti celá ponuka:

***1***      videotréning

Iba teraz a na tejto stránke máte možnosť získať videotréning Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky. Dnes 70% ceny zaplatím za vás. 49,80€  iba dnes 14,94 €

Jednorázová 70% ZĽAVA

Teraz len za

49,80€  14,94 €

Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky

***2***   pdf manuál

Iba teraz a na tejto stránke máte možnosť získať pdf manuál do svojho počítača, komplexný Postup pri kúpe a predaji nehnuteľnosti (domu, bytu, pozemku). K objednávke videotréningu za 70% bežnej ceny, vám pdf manuál vo verzii PROFI v bežnej cene 75,54 eur, iba dnes vám ho pošlem ZADARMO.

IBA TERAZ  a iba na tejto stránke získate komplexný postup pre všetky tri typy nehnuteľnosti (dom, byt aj pozemok)

aj pre všetky tri spôsoby úhrady kúpnej ceny (hypotéka, hotovosť, kombinovaná forma).

75,54€  iba dnes ZADARMO

Táto ponuka je časovo obmedzená a cena v tejto výške nepotrvá večne. Ak si idete kúpiť svoje nové bývanie (dom, pozemok alebo byt) a kúpu vám sprostredkováva realitka, konajte hneď. Nie je tu žiadny háčik.

Videotréning: Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky: 49,80€  14,94 €

Pdf manuál:komplexný postup pri kúpe nehnuteľnosti, verzia PROFI: 75,54€ iba dnes ZADARMO

SPOLU: 125,34€  iba dnes 14,94  €

Táto ponuka je časovo obmedzená a cena v tejto výške nepotrvá večne. Ak si idete kúpiť svoje nové bývanie (dom, pozemok alebo byt) a kúpu vám sprostredkováva realitka, konajte hneď. Nie je tu žiadny háčik. A veľmi ma poteší, ak mi dáte spätnú väzbu.

A pokiaľ by videotréning Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky či pdf manuál, nesplnil vaše očakávania, napíšte mi na StevkaHCR@hcr.sk. Máte moju garanciu vrátenia peňazí.

Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky

videotréning 14,94 eur

PROFI verzia komplexného postupu pri kúpe nehnuteľnosti

pdf manuál DNES k videotréningu ZADARMO

Znie to dobre? Kliknite na link, vyplňte požadované údaje a na vami uvedenú mailovú adresu bude vygenerovaný prístup k videotréningu a k stiahnutiu pdf manuálov.

Chcem ušetriť 110,40 eur a získať prístupy k videotréningu a pdf manuálom >>>

Dnes 14,94€  neskôr za 49,80€

(rozumiem, že akcia a táto zľava z ceny sa nebude opakovať)

Získajte videotréning a pdf manuál za túto cenu teraz, alebo ponuku nechajte navždy odísť preč.

*** ak vám kúpu a predaj sprostredkováva realitka ***

Rozumiem, že objednávkou získam videotréning a vyhnem sa komplikáciám a špekulačným formulkám v Rezervačnej zmluve a získam komplexný postup pri kúpe nehnuteľnosti