POZOR! Hotovo na95%

JEDNORÁZOVÁ PONUKA! Doplňte svoju objednávku o 

"Vzor a plné znenie Kúpnej zmluvy spolu s vysvetlivkami"

a zapojte sa spolu s ďalšími stovkami kupujúcich do akčnej výzvy "Kúpna zmluva bez strachu a obáv"

teraz len za 48,90€  24,80 €...

....a získajte jednorázovú 51% zľavu...

Dnes 24,80€  neskôr za 48,90€

(rozumiem, že akcia a táto zľava z ceny sa nebude opakovať)

V Kúpnej zmluve by mala byť aktuálne v súvislosti s COVID-19 aj doložka o tzv. vyššej moci. Čo to je, prečo by ste to mali v zmluve mať, aké môže byť je znenie? 

Získajte vzor a plné znenie Kúpnej zmluvy spolu s vysvetlivkami tejto zmluvy veta po vete v rámci výzvy "Kúpna zmluva bez strachu a obáv"...