Doplňte svoju objednávku, dnes 51% z ceny zaplatím za vás...

V Kúpnej zmluve by mala byť aktuálne v súvislosti s COVID-19 aj doložka o tzv. vyššej moci. Čo to je, prečo by ste to mali v zmluve mať, aké môže byť je znenie? 

Získajte vzor a plné znenie Kúpnej zmluvy spolu s vysvetlivkami tejto zmluvy veta po vete v rámci výzvy "Kúpna zmluva bez strachu a obáv"...

Ešte raz prosím zadajte vaše údaje: