Objednávka

Úplné znenia realitných zmlúv

Vyhnite sa chybám, ktoré Vás pri kúpe a predaji nehnuteľnosti budú stáť peniaze a čas. A možno nakoniec kvôli nim nekúpite, alebo nepredáte.

A prosím -  nedávajte svoj podpis pod Zmluvu, ktorej na 100% nerozumiete.

Vďaka úplným zneniam realitných zmlúv s vysvetlivkami a komentármi

 • budete vedieť rozoznať, že ste dostali na podpis nevýhodne formulovanú realitnú  zmluvu a dokážete sformulovať a odôvodniť vašu žiadosť o nápravu,
 • budete vedieť ako minimalizovať dôsledky ak si kúpu alebo predaj rozmyslíte, resp.
 • minimalizujete fakt,  že potom ako už dáte svoj podpis pod Kúpno-predajnú zmluvu - jej samotné pochopenie a váš výklad právnych dôsledkov bude úplne iný ako mal byť.

Ak je niečo nejasné,

tu sú často kladené otázky

Predaj a následnú kúpu mojej nehnuteľnosti zvažujem. Ale nie hneď. Možno o pár mesiacov, o pol roka. Čo v takomto prípade?

Ak zvážite - časové obdobie pri takto položenej otázke - kedy príde k samotnému podpisu zmlúv pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti, nehrá dôležitú rolu. Zmluvy musia mať právne náležitosti, ktoré zostávajú rovnaké teraz, o pol roka či rok.

Z tohto pohľadu je teda jedno, či Vám úplné znenia realitných zmlúv spolu s vysvetlivkami pomôžu o pol roka, o mesiac alebo sa Vám zíde hneď zajtra.

V čom presne mi úplné znenia realitných zmlúv s komentármi a vysvetlivkami pomôžu?

Či už budete realizovať kúpu alebo predaj s realitnou kanceláriou alebo bez nej, jednoducho budete musieť dať svoj podpis minimálne pod Kúpno-predajnú zmluvu.

Zmluvu o budúcej kúpe vyžadujú predovšetkým banky.

S Rezervačnou zmluvou sa určite stretnete, keď budete nehnuteľnosť kupovať či predávať prostredníctvom realitnej kancelárie. No prax ukazuje, že zmluvu si medzi sebou vzájomne nechávajú podpisovať kupujúci a predávajúci aj v prípade, že riešia kúpu a predaj bez realitnej kancelárie. A tejto zmluve treba jednoducho porozumieť.

Inak sa môže stať, že podpíšete pre Vás nevýhodnú zmluvu. Podpis rezervačnej zmluvy znamená v 99% prípadoch aj zloženie rezervačnej zálohy. Napríklad 1.000 alebo 2.000 eur.

Ak sa dohodnuté podmienky v tejto zmluve nedodržia, rezervačná záloha prepadá a mení sa na zmluvnú pokutu v rovnakej výške. Vyvarujete sa bežných a banálnych chýb, ktoré človek robí ak má menej skúseností.

Alebo ak skúsenosť nie je žiadna (nehnuteľnosť kupujete či predávate prvý raz). Hovorí sa, že človek sa najlepšie učí na vlastných chybách. Ale na realitnom trhu Vás táto chyba či nevedomosť môže vyjsť na zmluvnej pokute pekných pár tisíc eur.

No ale keď vďaka vysvetlivkám a komentárom porozumiete zmyslu a právničtine v realitných zmluvách, určite budete oveľa lepšie rozumieť aj iným zmluvám, ktoré budete musieť v bežnom živote podpísať.

Prečo by mi mali pomôcť nejaké vysvetlivky a komentáre v zmluvách?

Viete čo sme si v realitách všimli? Mnoho ľudí predloženú zmluvu jednoducho iba podpíše. Dôveruje. A aj keď si človek opakovane text zmluvy prečíta, častokrát do detailu nerozumie právnym dôsledkom plynúcim z textu samotnej zmluvy. Alebo nevie ako by mohol text znieť ešte inak, aby to bolo pre neho výhodnejšie.

Ale to že nevie - sa hambí priznať. A tak sa stane, že podpíšete pre vás nevýhodnú, jednostranne orientovanú zmluvu. Ak však nastane nejaký problém- základné pravidlo právneho štátu: neznalosť zákona neospravedlňuje určite poznáte.

Avšak v každej jednej zmluve máte napísané: na znak toho že ste zmluve porozumeli a s ňou súhlasíte - prikladám svoj podpis. A to v realitách znamená, že rezervačná záloha 2.000 eur prepadá a je nevratná -ak sa niečo nepredvídané udeje (napríklad banka neschváli hypotéku).

Z iného oboru: jedine táto škodová udalosť ktorá sa Vám práve stala je výnimkou zo zmluvy. Právny dôsledok? Nič vám nebude preplatené. To je bežný život. A práve preto sme sa rozhodli, že Vám ku vzorom a kompletnému zneniu či už Rezervačnej zmluvy, Budúcej kúpnej zmluvy alebo samotnej Kúpnej zmluvy, pribalíme AJ VYSVETLIVKY a KOMENTÁRE. Každú jednu vetu v realitnej zmluve budete mať vysvetlenú.

Ak budete predávať a kupovať nehnuteľnosť za prítomnosti realitky, budete si môcť vedome skontrolovať realitkou predkladanú zmluvu a určite jej obsahu a forme oveľa lepšie porozumiete.

Porozumenie vďaka vysvetlivkám a komentárom vám dajú šancu brániť sa voči niektorým špekulačne podsunutým právnym formuláciám. Môžete žiadať o vysvetlenie predloženej formulácie a svoju prípadnú žiadosť o preformulovanie pre Vás nevýhodného znenia dokážete odôvodniť.

Asi ma nebudete mať radi za túto otázku - ale môžem si tieto zmluvy prispôsobiť na moju konkrétnu situáciu? Napadlo ma, že ak kúpim ušetrím na vypracovaní zmlúv u právnika či realitnej kancelárie...

ÁNO. Zašleme Vám to, čo si objednáte. Môže si robiť rôzne kombinácie z  úplných znení troch druhov realitných zmlúv

 • Rezervačná zmluva, Budúca kúpnazmluva a Kúpno-predajná zmluva
 • viažúcich sa na kúpu a predaj troch typov nehnuteľnosti

 • domu, bytu alebo pozemku

 • Vďaka vysvetlivkám si môžete tieto zmluvy prispôsobiť tak ako to požaduje Vaša konkrétna situácia.

  Môžete si objednaťvšetky tri realitné zmluvy viažúce sa napríklad ku kúpe a predaju domu (teda si pre každý prípad objednáte nielen Rezervačnú, ale aj Zmluvu o budúcej kúpe a samotnú Kúpno-predajnú zmluvu).

  Alebo si objednáte iba jednu zmluvu. Tú ktorú potrebujete. Môže to byť napríklad iba Rezervačná zmluva na byt. Alebo iba Kúpno-predajná zmluva na pozemok. Výber a rozhodnutie je na Vás.

  Kedy a ako úplné znenia realitných zmlúv dostanem?

  Úplné znenia realitných zmlúv vám zašleme ihneď ako vyplníte požadované údaje a svoju objednávku odošlete.

  Uhradíte faktúru a vami vybrané typy zmlúv na konkrétny typ nehnuteľnosti vám ihneď po úhrade zašleme. Kam? Na Vami zadanú e-mailovú adresu.Takže prosíme, pri zadávaní vašej objednávky pri tomto údaji buďte obzvlášť pozorní.