Úplné znenia realitných zmlúv Vám pomôžu nepochybiť v záverečnej fáze Vášho kúpno-predajného procesu. Budete totižto MUSIEŤ pristúpiť minimálne k podpisu Kúpno-predajnej zmluvy.

Vo finálnej fáze kúpy a predaja nehnuteľnosti vás čaká

 • PODPIS KÚPNO-PREDAJNEJ ZMLUVY. Tá okrem iného zakotvuje aj odovzdanie nehnuteľnosti, prevod peňazí na účet majiteľa s naviazaním na samotný právny akt prevodu nehnuteľnosti na meno kupujúceho, či ostatné právne dôsledky celého aktu kúpy a predaja
 • možno BUDETE MUSIEŤ podpísať BUDÚCU KÚPNU ZMLUVU, ktorá zaväzuje stranu kupujúceho aj stranu predávajúceho, aby do stanoveného termínu podpísali samotnú Kúpno-predajnú zmluvu. 

Túto zmluvu často vyžadujú aj banky, ak sa financuje kúpa a predaj cez hypotéku. Ak sa termíny a dohody, ktoré v zmluve podpíšete nedodržia, sankcie a penalizácie čakajú problémovú zmluvnú stranu. Dohra môže byť až na súde

 • možno BUDETE MUSIEŤ akceptovať a PODPÍSAŤ predloženú REZERVAČNÚ ZMLUVU

Stranu kupujúceho čaká skladanie REZERVAČNEJ ZÁLOHY, ktorá je vo výške až 5% z kúpno-predajnej ceny. Ak pochybí ktorákoľvek zo strán (kupujúci alebo predávajúci)- táto bude platiť zmluvnú pokutu vo výške 5% z kúpno-predajnej ceny.

V závere kúpno-predajného procesu pri kúpe a predaji nehnuteľnosti VŽDY BUDETE MUSIEŤ dať svoj podpis minimálne pod Kúpno-predajnú  ZMLUVU

Moment... A čo sa môže stať, ak 

 •  podpíšete pre vás nevýhodne formulovanú Rezervačnú zmluvu alebo Rezervačnú zmluvu ktorej obsahu poriadne nerozumiete? 

Moment... A čo sa môže stať, ak 

 • podpíšete Budúcu kúpnu zmluvu a kúpu alebo predaj si rozmyslíte? Jednoducho zmení sa Vám situácia? Alebo banka neschváli potrebnú výšku hypotéky?

Moment... A čo sa môže stať, ak 

 • podpíšete Kúpno-predajnú zmluvu, kde výklad právnych dôsledkov vášho podpisu právnikom

v prípade že vzniknú nepredvídané problémy,

         bude úplne iný, ako ste si vykladali a chápali znenie tejto Zmluvy pri jej podpise vy?

No a ruku na srdce, nie každý \"právničtine\" rozumie. Porozumenie právnych dôsledkov väčšinou prichádza vtedy, ak sa niečo nepredvídané udeje. A to býva v prípade kúpy a predaja nehnuteľnosti dosť bolestné a zdĺhavé. Aj preto je lepšie tomuto predchádzať. Z toho dôvodu sme pripravili

 • Vzor a plné znenie Rezervačnej Zmluvy s vysvetlivkami a komentármi
 • vzor a plné znenie Zmluvy o budúcej kúpe s vysvetlivkami a komentármi
 • Vzor a plné znenie Kúpno-predajnej zmluvy s vysvetlivkami a komentármi

Každý jeden Vzor realitnej zmluvy obsahuje AJ VYSVETLIVKY A KOMENTÁRE - vetu po vete.

Je to  "poľudštený preklad" z právničtiny 😉

Obrázok sa po KLIKNUTÍ zväčší

Vzor Rezervačnej zmluvy

Váš podpis pod túto realitnú zmluvu môže žiadať realitná kancelária ako aj druhá zmluvná strana.*

 •  vzor (šablóna s kompletným znením) Rezervačnej zmluvy spolu s vysvetlivkami a komentármi.

* Pri kúpe a predaji nehnuteľnosti sú vždy dve zmluvné strany. Strana kupujúceho a strana predávajúceho.

Obrázok sa po KLIKNUTÍ zväčší

Vzor Zmluvy o budúcej kúpe

Váš podpis pod túto realitnú Zmluvu môže žiadať realitná kancelária ako aj druhá zmluvná strana, či banka.

 • vzor (šablóna s kompletným znením) Budúcej kúpnej zmluvy spolu s vysvetlivkami a komentármi.

Obrázok sa po KLIKNUTÍ zväčší

Vzor Kúpno-predajnej zmluvy

Buďte pripravený na to, že túto realitnú zmluvu BUDETE MUSIEŤ PODPÍSAŤ.

Bez tejto zmluvy sa neuskutoční právny prevod domu, bytu či pozemku na Katastri. A je jedno, či vám predaj sprostredkovala RK, alebo kupujete a predávate bez RK.

 •  vzor (šablóna s kompletným znením) Kúpno-predajnej zmluvy spolu s vysvetlivkami a komentármi.

AK DOM, BYT či POZEMOK KUPUJETE alebo PREDÁVATE jednoducho

SI MUSÍTE BYŤ VEDOMÝ ČO PODPISUJETE.

Hodnota Vášho podpisu s ohľadom na právne dôsledky ktoré môže spôsobiť váš podpis na akejkoľvek realitnej Zmluve,

ak podpisujete zmluvu ktorej poriadne nerozumiete,

je často nevyčísliteľná.

V realitách často krát ide o najväčšiu sumu peňazí

 • ktorú prevádzate na účet iného, ak nehnuteľnosť kupujete
 • ktorú na účet dostanete, ak nehnuteľnosť predávate

Človek si však nie vždy dostatočne uvedomí, aké právne dôsledky môže mať to, ak sa niečo pokazí. Ak niečo nepôjde podľa plánu.

Úplné znenia realitných zmlúv pri kúpe a predaji nehnuteľnosti

s vysvetlivkami a komentármi

 • za konzultáciu u právnika zaplatíte aj 50€ a to ste si zatiaľ u neho ešte len príjemne necelú hodinku posedeli. Nemáte k dispozícii návrh zmlúv a ani zapracované pripomienky, resp. váš návrh na zmeny.

To sú hneď tri právnické úkony ste na sume 150€ a to máte pripravenú iba jeden typ zmluvy (napríklad Kúpno-predajnú)

Totižto Rezervačná zmluva a Zmluva o budúcej kúpe sa ladia a podpisujú vždy skôr ako samotné finálne znenie Kúpno-predajnej zmluvy po zapracovaní pripomienok.

 • Ak vám pripraví realitné Zmluvy realitná kancelária, budete to mať v cene provízie. A tá je v hodnote 3% až 5% z kúpno-predajnej ceny.

Môžete si vypočítať aká cena za plné znenia realitných zmlúv by vám vyšla vo vašom prípade. V prípade kúpy a predaja 60-tisícovej nehnuteľnosti sú 3% 1.800 eur a 5% predstavuje sumu 3.000 eur.

A práve vďaka pochopeniu významu zmluvy cez vysvetlivky a komentáre budete na 100% opatrnejšie pristupovať k podpisu akejkoľvek (nielen realitnej) zmluvy.

Zmluvy podpisujeme v živote častejšie ako si možno uvedomujeme. 

A Vy vďaka vysvetlivkám v týchto zmluvách, pochopíte čo sa v nich píše a prečo je dôležité aby bola použitá práve daná formulácia.

To čo sa vďaka plnému zneniu realitných Zmlúv s vysvetlivkami a komentármi naučíte, vám už nikto nevezme.

Rekapitulácia

 

Čo všetko vďaka úplným zneniam realitných zmlúv s komentármi a vysvetlivkami dostanete?

Vzor vybranej realitnej zmluvy spolu s VYSVETLIVKAMI. Riadok po riadku. S týmito zmluvami sa  pri kúpe a predaji nehnuteľnosti určite stretnete!

 V REALITÁCH MUSÍTE VEDIEŤ ČO PODPISUJETE.

 V REALITÁCH je potrebné vedieť, že to čo podpisujete nie je v rozpore s aktuálnym právnym stavom. Neznalosť zákona neospravedlňuje.

Ak nastane problém, nikto nebude prihliadať na to, že ste niečo nevedeli alebo ste si to vysvetlili inak.

 

Stále ešte váhate? Nie je treba.

100% záruka

30 dňová garancia vrátenia peňazí

Ak po prečítaní materiálov zistíte, že v nich obsiahnuté informácie pri kúpe a predaji nehnuteľnosti nevyužijete, a že materiál pre Vás nemá žiadnu hodnotu, napíšte nám.

Vrátime Vám cenu  v plnej výške späť.

FAQ: často kladené otázky

Máte ešte otázky? Ktorá odpoveď Vás zaujíma? Rozkliknite a čítajte.

Predaj a následnú kúpu mojej nehnuteľnosti zvažujem. Ale nie hneď. Možno o pár mesiacov, o pol roka. Čo v takomto prípade?

Ak zvážite - časové obdobie pri takto položenej otázke - kedy príde k samotnému podpisu zmlúv pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti, nehrá dôležitú rolu. Zmluvy musia mať právne náležitosti, ktoré zostávajú rovnaké teraz, o pol roka či rok.

Z tohto pohľadu je teda jedno, či Vám úplné znenia realitných zmlúv spolu s vysvetlivkami pomôžu o pol roka, o mesiac alebo sa Vám zíde hneď zajtra.

V čom presne mi úplné znenia realitných zmlúv s komentármi a vysvetlivkami pomôžu?

Či už budete realizovať kúpu alebo predaj s realitnou kanceláriou alebo bez nej, jednoducho budete musieť dať svoj podpis minimálne pod Kúpno-predajnú zmluvu.

Zmluvu o budúcej kúpe vyžadujú predovšetkým banky.

S Rezervačnou zmluvou sa určite stretnete, keď budete nehnuteľnosť kupovať či predávať prostredníctvom realitnej kancelárie. No prax ukazuje, že zmluvu si medzi sebou vzájomne nechávajú podpisovať kupujúci a predávajúci aj v prípade, že riešia kúpu a predaj bez realitnej kancelárie. A tejto zmluve treba jednoducho porozumieť.

Inak sa môže stať, že podpíšete pre Vás nevýhodnú zmluvu. Podpis rezervačnej zmluvy znamená v 99% prípadoch aj zloženie rezervačnej zálohy. Napríklad 1.000 alebo 2.000 eur.

Ak sa dohodnuté podmienky v tejto zmluve nedodržia, rezervačná záloha prepadá a mení sa na zmluvnú pokutu v rovnakej výške. Vyvarujete sa bežných a banálnych chýb, ktoré človek robí ak má menej skúseností.

Alebo ak skúsenosť nie je žiadna (nehnuteľnosť kupujete či predávate prvý raz). Hovorí sa, že človek sa najlepšie učí na vlastných chybách. Ale na realitnom trhu Vás táto chyba či nevedomosť môže vyjsť na zmluvnej pokute pekných pár tisíc eur.

No ale keď vďaka vysvetlivkám a komentárom porozumiete zmyslu a právničtine v realitných zmluvách, určite budete oveľa lepšie rozumieť aj iným zmluvám, ktoré budete musieť v bežnom živote podpísať.

Prečo by mi mali pomôcť nejaké vysvetlivky a komentáre v zmluvách?

Viete čo sme si v realitách všimli? Mnoho ľudí predloženú zmluvu jednoducho iba podpíše. Dôveruje. A aj keď si človek opakovane text zmluvy prečíta, častokrát do detailu nerozumie právnym dôsledkom plynúcim z textu samotnej zmluvy. Alebo nevie ako by mohol text znieť ešte inak, aby to bolo pre neho výhodnejšie.

Ale to že nevie - sa hambí priznať. A tak sa stane, že podpíšete pre vás nevýhodnú, jednostranne orientovanú zmluvu. Ak však nastane nejaký problém- základné pravidlo právneho štátu: neznalosť zákona neospravedlňuje určite poznáte.

Avšak v každej jednej zmluve máte napísané: na znak toho že ste zmluve porozumeli a s ňou súhlasíte - prikladám svoj podpis. A to v realitách znamená, že rezervačná záloha 2.000 eur prepadá a je nevratná -ak sa niečo nepredvídané udeje (napríklad banka neschváli hypotéku).

Z iného oboru: jedine táto škodová udalosť ktorá sa Vám práve stala je výnimkou zo zmluvy. Právny dôsledok? Nič vám nebude preplatené. To je bežný život. A práve preto sme sa rozhodli, že Vám ku vzorom a kompletnému zneniu či už Rezervačnej zmluvy, Budúcej kúpnej zmluvy alebo samotnej Kúpnej zmluvy, pribalíme AJ VYSVETLIVKY a KOMENTÁRE. Každú jednu vetu v realitnej zmluve budete mať vysvetlenú.

Ak budete predávať a kupovať nehnuteľnosť za prítomnosti realitky, budete si môcť vedome skontrolovať realitkou predkladanú zmluvu a určite jej obsahu a forme oveľa lepšie porozumiete.

Porozumenie vďaka vysvetlivkám a komentárom vám dajú šancu brániť sa voči niektorým špekulačne podsunutým právnym formuláciám. Môžete žiadať o vysvetlenie predloženej formulácie a svoju prípadnú žiadosť o preformulovanie pre Vás nevýhodného znenia dokážete odôvodniť.

Asi ma nebudete mať radi za túto otázku - ale môžem si tieto zmluvy prispôsobiť na moju konkrétnu situáciu? Napadlo ma, že ak kúpim ušetrím na vypracovaní zmlúv u právnika či realitnej kancelárie...

ÁNO. Zašleme Vám to, čo si objednáte. Môže si robiť rôzne kombinácie z  úplných znení troch druhov realitných zmlúv

 • Rezervačná zmluva, Budúca kúpnazmluva a Kúpno-predajná zmluva
 • viažúcich sa na kúpu a predaj troch typov nehnuteľnosti

 • domu, bytu alebo pozemku

 • Vďaka vysvetlivkám si môžete tieto zmluvy prispôsobiť tak ako to požaduje Vaša konkrétna situácia.

  Môžete si objednaťvšetky tri realitné zmluvy viažúce sa napríklad ku kúpe a predaju domu (teda si pre každý prípad objednáte nielen Rezervačnú, ale aj Zmluvu o budúcej kúpe a samotnú Kúpno-predajnú zmluvu).

  Alebo si objednáte iba jednu zmluvu. Tú ktorú potrebujete. Môže to byť napríklad iba Rezervačná zmluva na byt. Alebo iba Kúpno-predajná zmluva na pozemok. Výber a rozhodnutie je na Vás.

  Kedy a ako úplné znenia realitných zmlúv dostanem?

  Úplné znenia realitných zmlúv vám zašleme ihneď ako vyplníte požadované údaje a svoju objednávku odošlete.

  Uhradíte faktúru a vami vybrané typy zmlúv na konkrétny typ nehnuteľnosti vám ihneď po úhrade zašleme. Kam? Na Vami zadanú e-mailovú adresu.Takže prosíme, pri zadávaní vašej objednávky pri tomto údaji buďte obzvlášť pozorní.
  • Chcete, aby ste každú jednu zmluvu ktorú budete musieť (pri kúpe a predaji nehnuteľnosti) podpísať, podpisovali s plným vedomím?
  • Chcete mať istotu a stratiť obavy a strach z toho, že dáte svoj podpis pod to, čo sa môže v prípade nepredvídateľných okolností neobráti proti Vám?

  Tak poďte na to - a to radšej teraz hneď. S 30-dňovou garanciou spokojnosti a vrátenia peňazí nemáte čo stratiť. 

  • Vzor a plné znenie Rezervačnej Zmluvy s vysvetlivkami
  • Vzor a plné znenie Zmluvy o budúcej kúpe s vysvetlivkami
  • Vzor a plné znenie Kúpno-predajnej zmluvy s vysvetlivkami

  Keby niečo, píšte: