Vyberte si, na aký typ nehnuteľnosti si máte záujem objednať

Odovzdávací (preberací) protokol:

PS: Urobte profesionálnu bodku za vašim kúpno -predajným procesom.

Urobte odovzdanie a prevzatie nehnuteľnosti na profesionálnej úrovni!