Ďakujeme Vám za vašu objednávku.

 Máme pre vás darček, ktorý umožní zakončiť prepis a prevod vašej nehnuteľnosti na 100% správne a podľa požiadaviek kúpno-predajnej zmluvy.

Odovzdávací a preberací protokol pre odovzdanie a prevzatie domu a bytu v cene 9,90 eur 

Je potrebné, aby sa odovzdanie a prevzatie nehnuteľnosti vykonalo správne v protokolovom formáte. Na to slúži tlačivo \"Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti\".

Správne odovzdať a prevziať nehnuteľnosť sa zaväzujete podpisom Kúpno-predajnej zmluvy. Zaobstarajte si tento protokol a prevod nehnuteľnosti zakončite na 100% úspešne a správne.

Odovzdávacie a preberacie protokoly vám pribalíme k úplným zneniam realitných zmlúv s vysvetlivkami a komentármi.