Objednávka

Kompletný balíček realitných zmlúv

Vyhnite sa chybám, ktoré Vás pri kúpe a predaji nehnuteľnosti budú stáť peniaze a čas. A možno nakoniec kvôli nim nekúpite, alebo nepredáte.

A prosím -  nedávajte svoj podpis pod Zmluvu, ktorej na 100% nerozumiete.

Vďaka balíčku zmlúv s vysvetlivkami a komentármi

 • budete vedieť rozoznať, že ste dostali na podpis nevýhodne formulovanú Rezervačnú  zmluvu a dokážete sformulovať a odôvodniť vašu žiadosť o nápravu,
 • budete vedieť ako minimalizovať dôsledky ak si kúpu alebo predaj rozmyslíte, resp.
 • minimalizujete fakt,  že potom ako už dáte svoj podpis pod Kúpno-predajnú zmluvu - jej samotné pochopenie a výklad právnych dôsledkov bude úplne iný ako mal byť.

Ak je niečo nejasné,

tu sú často kladené otázky

Uistite ma prosím. Ktoré 3 VZORY realitných ZMLÚV v balíčku DOSTANEM?

V balíčku dostanete

 • Vzor Kúpno-predajnej zmluvyurčený pre kúpu a predaj pozemku,

 • vzor Budúcej kúpnej zmluvy (Zmluvy o budúcej kúpe) určený pre kúpu a predaj pozemku a v neposlednom rade

 • vzor Rezervačnej zmluvy, s ktorou sa na 100% stretnete, ak budete kupovať alebo predávať nehnuteľnosť prostredníctvom realitnej kancelárie.

  Prax však ukazuje, že tieto typy zmlúv si medzi sebou už nechávajú podpisovať kupujúci a majiteľ nehnuteľnosti, aj keď nie je prítomná realitná kancelária.
 • Predaj a následnú kúpu mojej nehnuteľnosti zvažujem. Ale nie hneď. Možno o pár mesiacov, o pol roka. Čo v takomto prípade?

  Ak zvážite - časové obdobie pri takto položenej otázke - kedy príde k samotnému podpisu zmlúv pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti, nehrá dôležitú rolu. Zmluvy musia mať právne náležitosti, ktoré zostávajú rovnaké teraz, o pol roka či rok.

  Z tohto pohľadu je teda jedno, či Vám obsah tohto balíčka (úplné znenia realitných zmlúv spolu s vysvetlivkami) pomôže o pol roka, o mesiac alebo sa Vám zíde hneď zajtra.

  Podľa nás záleží iba na tom, s akými bonusmi máte možnosť všetky tri realitné zmluvy v úplných zneniach spolu s vysvetlivkami získať. Ak si balíček objednáte hneď teraz, tak prvých 30 objednávok získava aj eKnihu postup pri kúpe a predaji pozemku v hodnote 199€ zadarmo.

  V čom presne mi tento kompletný balíček všetkých troch realitných zmlúv pomôže?

  Či už budete realizovať kúpu alebo predaj s realitnou kanceláriou alebo bez nej, jednoducho budete musieť dať svoj podpis minimálne pod Kúpno-predajnú zmluvu.

  Zmluvu o budúcej kúpe vyžadujú predovšetkým banky.

  S Rezervačnou zmluvou sa určite stretnete, keď budete nehnuteľnosť kupovať či predávať prostredníctvom realitnej kancelárie. No prax ukazuje, že zmluvu si medzi sebou vzájomne nechávajú podpisovať kupujúci a predávajúci aj v prípade, že riešia kúpu a predaj bez realitnej kancelárie. A tejto zmluve treba jednoducho porozumieť.

  Inak sa môže stať, že podpíšete pre Vás nevýhodnú zmluvu. Podpis rezervačnej zmluvy znamená v 99% prípadoch aj zloženie rezervačnej zálohy. Napríklad 1.000 alebo 2.000 eur.

  Ak sa dohodnuté podmienky v tejto zmluve nedodržia, rezervačná záloha prepadá a mení sa na zmluvnú pokutu v rovnakej výške. Vyvarujete sa bežných a banálnych chýb, ktoré človek robí ak má menej skúseností.

  Alebo ak skúsenosť nie je žiadna (nehnuteľnosť kupujete či predávate prvý raz). Hovorí sa, že človek sa najlepšie učí na vlastných chybách. Ale na realitnom trhu Vás táto chyba či nevedomosť môže vyjsť na zmluvnej pokute pekných pár tisíc eur.

  No ale keď vďaka vysvetlivkám a komentárom porozumiete zmyslu a právničtine v realitných zmluvách, určite budete oveľa lepšie rozumieť aj iným zmluvám, ktoré budete musieť v bežnom živote podpísať. Prečítajte si referencie ako obsah tohto balíka pomohol tým, ktorí si tento balíček už zakúpili. Možno rovnakú skúsenosť získate aj Vy.

  Prečo by mi mali pomôcť nejaké vysvetlivky a komentáre v zmluvách?

  Viete čo sme si v realitách všimli? Mnoho ľudí predloženú zmluvu jednoducho iba podpíše. Dôveruje. A aj keď si človek opakovane text zmluvy prečíta, častokrát do detailu nerozumie právnym dôsledkom plynúcim z textu samotnej zmluvy. Alebo nevie ako by mohol text znieť ešte inak, aby to bolo pre neho výhodnejšie.

  Ale to že nevie - sa hambí priznať. A tak sa stane, že podpíšete pre vás nevýhodnú, jednostranne orientovanú zmluvu. Ak však nastane nejaký problém- základné pravidlo právneho štátu: neznalosť zákona neospravedlňuje určite poznáte.

  Avšak v každej jednej zmluve máte napísané: na znak toho že ste zmluve porozumeli a s ňou súhlasíte - prikladám svoj podpis. A to v realitách znamená, že rezervačná záloha 2.000 eur prepadá a je nevratná -ak sa niečo nepredvídané udeje (napríklad banka neschváli hypotéku).

  Z iného oboru: jedine táto škodová udalosť ktorá sa Vám práve stala je výnimkou zo zmluvy. Právny dôsledok? Nič vám nebude preplatené. To je bežný život. A práve preto sme sa rozhodli, že Vám do balíka spolu so vzorom a kompletným znením Rezervačnej zmluvy, Budúcej kúpnej zmluvy aj samotnej Kúpnej zmluvy, pribalíme AJ VYVETLIVKY a KOMENTÁRE. Každú jednu vetu v realitnej zmluve budete mať vysvetlenú.

  Ak budete predávať a kupovať nehnuteľnosť za prítomnosti realitky, budete si môcť vedome skontrolovať realitkou predkladanú zmluvu a určite jej obsahu a forme oveľa lepšie porozumiete.

  Porozumenie vďaka vysvetlivkám a komentárom vám dajú šancu brániť sa voči niektorým špekulačne podsunutým právnym formuláciám. Môžete žiadať o vysvetlenie predloženej formulácie a svoju prípadnú žiadosť o preformulovanie pre Vás nevýhodného znenia dokážete odôvodniť.

  Asi ma nebudete mať radi za túto otázku - ale môžem si tieto zmluvy prispôsobiť na moju konkrétnu situáciu? Napadlo ma, že kúpou tohto balíčka ušetrím na vypracovaní zmlúv u právnika či realitnej kancelárie...

  ÁNO. Vy dostávate v balíčku celé znenie troch druhov realitných zmlúv

 • Rezervačná zmluva, Budúca kúpnazmluva a Kúpno-predajná zmluva
 • na kúpu a predaj pozemku

  Vďaka vysvetlivkám si môžete tieto zmluvy prispôsobiť tak, ako to požaduje Vaša konkrétna situácia.

  Kedy a ako tento balíček troch zmlúv dostanem? A čo bonusy?

  Kompletný balíček všetkých troch realitných zmlúv vám spolu s bonusmi zašleme ihneď ako vyplníte požadované údaje a svoju objednávku odošlete.

  Uhradíte faktúru a balíček so všetkými bonusmi vám ihneď po úhrade zašleme. Kam? Na Vami zadanú e-mailovú adresu.Takže prosíme, pri zadávaní vašej objednávky pri tomto údaji buďte obzvlášť pozorní.

  Prečo sú v objednávke až 4 možnosti? Ako si mám vybrať správnu možnosť?

  Objednaním získavate Kúpno-predajnú zmluvu, Zmluvu o budúcej kúpe a Rezervačnú zmluvu na pozemok.

  Ak chcete nehnuteľnosť kupovať a kúpiť, teda ste na strane kupujúceho -
  máte na výber z troch možností (a to podľa spôsobu úhrady kúpnej ceny). Musíte vedieť, či kúpnu cenu budete hradiť

 • výlučne hotovosťou (možnosť č. 1- 100% hotovosť), alebo

 • vám na úhradu celej kúpnej ceny požičia banka (teda ide o možnosť č. 2 - 100% hypotéka).

 • Ak akúkoľvek čiastku budete platiť zo svojich, zvoľte prosím možnosť č.3 - kombinovaná forma úhrady kúpnej ceny.


 • Pre majiteľov - teda pre stranu predávajúceho je určená možnosť s č.4. Túto možnosť prosím voľte aj v prípade, že máte záujem nehnuteľnosť nielen predať, ale po predaji chcete peniaze použiť na kúpu inej nehnuteľnosti.

  PS: balíček všetkých realitných zmlúv v cene 163€, vrátane všetkých bonusov zdarma

  • získa iba prvých 30 objednávok za mesiac október 2017.
  • V Bonusoch sa nachádza aj eKniha kompletné realitné know- how a postup pri kúpe a predaji  za 199 €