Ktoré typy údajov nevyhnutne musia obsahovať zmluvy, ktoré sa používajú pri kúpno-predajnom procese pri nehnuteľnostiach?

Rezervačná zmluva. Budúca kúpna zmluva. Kúpna zmluva. Záložné právo k nehnuteľnosti.

Ktoré údaje musí obsahovať Rezervačná zmluva?

rezervácia nehnuteľnosti do času kým si napríklad vybavíte hypotekárne financovanie v banke


Ktoré údaje musí obsahovať Kúpna zmluva?

dokument, ktorý sa odovzdáva na Katastri nehnuteľnosti a oprávňuje túto inštitúciu na základe neho urobiť zmenu vlastníkov nehnuteľnosti


Ktoré údaje musí obsahovať Budúca kúpna zmluva?

záväzok pre jednu aj druhú stranu nehnuteľnosť kúpiť a nehnuteľnosť predať do stanoveného času a za stanovenú cenu


Čo znamená záložné právo k nehnuteľnosti?

dokument, ktorý vám objasní, čo znamená, ak vám finančný ústav povie, že potrebuje aj zriadiť záložné právo na vami kupovanú nehnuteľnosť