Čo robiť, ak majiteľ povie ÁNO. Nehnuteľnosť vám predám.

Aký postup je najvhodnejšie zvoliť?

Aké kroky vykonať, ak ste sa s majiteľom na kúpe pred-dohodli?

Je vhodné, aby podmienky na ktorých ste sa s majiteľom dohodli, mali písomnú formu

V realitách sa na tento účel využíva zmluva s názvom Rezervačná zmluva alebo priamo už Budúca kúpna zmluva.

Dohodnite výšku kúpno-predajnej ceny, ktorú budú akceptovať obe strany

Cena je alfou a omegou, na čom sa musíte s majiteľom zhodnúť. Ostatné podmienky a termíny, ktoré dohodnete sa môžu týkať spôsobu a termínu úhrady kúpnej ceny, dátumu a spôsobu vypratania a odovzdania nehnuteľnosti alebo napríklad aj výšky rezervačného poplatku. Je vhodné tieto dohody a ich nedodržanie sankcionovať. Samozrejme spravodlivo pre vás ako stranu kupujúceho, aj pre stranu majiteľa. Môže sa napríklad stať, že počas toho obdobia ako si vybavujete hypotekárne prefinancovanie kúpnej ceny (cca 2-3 týždne) príde iný záujemca a ponúkne o 500 eur vyššiu cenu a fakt, že peniaze bude mať majiteľ po podpise zmluvy na druhý deň na svojom účte. Čo si myslíte, aká bude s veľkou pravdepodobnosťou reakcia majiteľa, ktorému nehrozí za porušenie dohody sankcia?

Dohodnite spôsob úhrady kúpnej ceny

Najčastejšie ide o tieto varianty úhrady Kúpnej ceny: prevod z účtu na účet, prefinancovanie cez hypotekárny úver alebo iný typ úveru, resp. kombinácia "hotovosti" a úveru (hypotéky). Pamätajte prosím, že vždy musí ísť o DOHODU obidvoch strán, inak k prevodu nehnuteľnosti nedôjde. Resp. k dohode príde ale môžu nastať také komplikácie, že sa kúpa vašej nehnuteľnosti stane nočnou morou.

Aj toto ste nám napísali...

Dobrý deň, neviem čo mám robiť. Kupujem byt a zložila som rezervačku 3-tisíc eur. Lenže v banke si vybavujem hypotéku a pani ktorá mi hypotéku vybavuje vraj nutne musela odísť na PN-ku na 3 týždne. Ale mne to spôsobuje to, že nestihnem uhradiť ke úpnu cenu v termíne ako sme sa dohodli a o rezervačku prídem. Majiteľ vraj v jednom kuse sedí v pohostinstve naliaty a hráva automaty, lebo má peniaze z mojej rezervačky! Čo mám robiť, ak vlastne nie mojou vinou nedodržím termín, ktorý sme sa dohodli v Rezervačke a podľa toho ako sa opitá hlava správa, môže to ponúknuť aj inému kupujúcemu. Môžem s týmto vôbec niečo urobiť? Dá sa s tým niečo urobiť? Poraďte mi prosím.
Prosba a otázka na nášho realitného guru, kde môžete situáciu konzultovať zdarmahrozí že pani príde o 3-tisíc eur

Veci sa dejú. Aj toto sa stáva.

Riešenie sa nájde vždy. Ale je komplikovanejšie dostať veci do poriadku. Ideálne je, ak ich hneď od začiatku urobíte správne.

Aby sa toto nedialo vo váš neprospech, ktorým zmluvám je potrebné venovať náležitú pozornosť?

A prečo?

Rezervačná zmluva

Súčasťou podržania (rezervácie) nehnuteľnosti, kým si vy vybavíte všetky potrebné náležitosti aby ste mohli nehnuteľnosť zaplatiť, by mala byť Rezervačná zmluva. V nej treba dohodnúť základné podmienky kúpy a predaja, termín podpisu Kúpnej zmluvy či výšku rezervačného poplatku na potvrdenie vážnosti vášho záujmu o kúpu.

Budúca kúpna zmluva

V tomto prípade ide akoby o vyššiu inštanciu. Z právneho hľadiska si vy ako kupujúci, beriete na seba záväzok nehnuteľnosť kúpiť. Predávajúci si berie na seba vďaka tejto zmluve záväzok nehnuteľnosť predať za dohodnutú cenu. Zároveň sa v zmluve ukotvujú aj ďalšie podstatné náležitosti prevodu nehnuteľnosti.

Kúpna zmluva

K podpisu tohto dokumentu sa pristupuje vtedy, ak už máte pripravené peniaze na úhradu kúpnej ceny. Je potrebné, aby všetky podstatné náležitosti Kúpnej zmluvy, vrátane hlavičky Kúpnej zmluvy (kde sú uvádzané identifikačné údaje oboch strán), boli v poriadku. A to podľa aktuálnych údajov na dokladoch totožnosti. V prípade pochybenia a nájdenia nezrovnalostí v tomto bode, Kataster prerušuje konanie a samotný proces prevodu sa predlžuje.

Vieme vám pomôcť. Zdarma vám pošleme E-book, aký typ údajov musí obsahovať vami vybraný typ zmluvy.

Nerobte chyby prosím chyby tam, kde nemusíte...

Ktoré údaje musí obsahovať Rezervačná zmluva?

rezervácia nehnuteľnosti do času kým si napríklad vybavíte hypotekárne financovanie v banke


Ktoré údaje musí obsahovať Kúpna zmluva?

dokument, ktorý sa odovzdáva na Katastri nehnuteľnosti a oprávňuje túto inštitúciu na základe neho urobiť zmenu vlastníkov nehnuteľnosti


Ktoré údaje musí obsahovať Budúca kúpna zmluva?

záväzok pre jednu aj druhú stranu nehnuteľnosť kúpiť a nehnuteľnosť predať do stanoveného času a za stanovenú cenu


Čo znamená záložné právo k nehnuteľnosti?

dokument, ktorý vám objasní, čo znamená, ak vám finančný ústav povie, že potrebuje aj zriadiť záložné právo na vami kupovanú nehnuteľnosť

Koľko krát vytlačiť a podpísať Kúpnu zmluvu?

Úrady z pohľadu právoplatnosti Kúpnych zmlúv povoľujú, že

váš podpis ako kupujúceho,

nemusí byť úradne overený.

 

Úradne overiť je potrebné iba podpisy predávajúcich, teda terajších majiteľov.

Koľkokrát treba podpisovať?

Vždy treba rátať počet účastníkov pri kúpnom procese plus dve Kúpne zmluvy, ktoré sa odovzdávajú na Kataster nehnuteľností. V prípade, že do procesu vstupuje banka, tak treba prirátať plus ešte jeden originál.

Príklad: nehnuteľnosť predáva jedna osoba, výlučný vlastník, ktorý nehnuteľnosť zdedil. Nehnuteľnosť kupujete ako kupujúci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom celú transakciu - kúpu financuje banka.

Koľkokrát vytlačiť Kúpnu zmluvu?

  • 1x pre terajšieho majiteľa,
  • 2x pre vás ako kupujúcich,
  • 1x pre banku,
  • 2x Kataster

Ak sa manželia dohodnú, že im stačí iba jeden originál Kúpnej zmluvy, tak počet originálov znížiť o jeden. Na všetkých origináloch stačí váš neoverený podpis. Majiteľ musí mať podpis úradne overený.

Skúsený profesionál Vám ZDARMA pomôže riešiť váš prípadný problém

Vašu otázku písomne zodpoviem. Pomôžem vám vyriešiť váš prípadný problém. Ktorá otázka, ktorý problém s ohľadom na kúpu nehnuteľností trápi momentálne Vás?

0
ľudí službu využilo za prvý mesiac fungovania
Potrebujete poradiť a pomôcť pri výbere a kúpe nehnuteľnosti aj vy?