Ako správne urobiť cenovú ponuku na nehnuteľnosť, ktorú zvažujete kúpiť?

Určite je vhodné ponuku urobiť písomne

V tejto fáze kúpno-predajného procesu ide najčastejšie o  rozhodnutie vás, ako kupujúcej strany, či budete súhlasiť s cenou ktorú majiteľ navrhol na predaj, alebo s ňou súhlasiť nebudete.

Ak s navrhovanou cenou nesúhlasíte, aké máte na to dôvody? Ak ponuku na cenu myslíte vážne, je vhodné ju naformulovať písomne.

 • Písomná forma ponuky
  V dnešnej dobe elektronickej komunikácie máme pomerne početné možnosti, ako ponuku na kúpu nehnuteľnosti urobiť. Za písomnú formu ponuky sa považuje aj e-mail napísaný predávajúcemu. Tam prejavíte váš záujem o kúpu a napíšte svoje stanovisko za cenu. Prípadne navrhnete iné dohody, ktoré musíte z vašej strany riešiť.
 • Chcete hýbať s cenou?
  Ak zvažujete zníženie ceny navrhovanej majiteľom nehnuteľnosti vo váš prospech, konštatovanie že chcem znížiť cenu bez uvedenia dôvodov, väčšinou nestačí. Komunikácia sa môže nielen pokaziť, ale pri zvolení nesprávnej formy sa môže aj zaseknúť. Vaše dôvody prečo tak chcete, sú dôležité pre vás. Ale pre majiteľa a terajšieho vlastníka sú dôležité jeho dôvody, prečo navrhol práve takú cenu, akú navrhol. Zistite si ich. Prečo majiteľ nehnuteľnosť predáva? Ako rýchlo potrebuje peniaze? Na čo ich potrebuje? A tak ďalej. Ak by ste v tomto ohľade potrebovali pomôcť, obrátťe sa na nášho realitného guru. Ak nemáte s touto formou jednania skúsenosti, stačí jedna nevhodná poznámka či konštatovanie, ktorá sa majiteľa "dotkne" a na kúpu ako i cenové vyjednávanie môžete zabudnúť.
 • Ohraničenie ponuky časom
  Je zaužívanou praxou, že ponuku je vhodné dať písomne a požiadať majiteľa o písomné vyjadrenie. Majiteľ má možnosť sa k ponuke vyjadriť, ale je vhodné, aby ste taktne naznačili, že očakávate, ak tak urobí napríklad do troch dní, odkedy vašu ponuku obdržal. No a tiež treba naznačiť, že očakávate tak isto písomnú formu odpovede.Skúsenosti nám hovoria, že prílišný tlak časom sa nemusí vyplatiť. Dokonca sa to celé môže obrátiť proti Vám. Rozhodnutie kúpiť nehnuteľnosť je rovnako závažné pre vás, ako je závažné rozhodnutie majiteľa predať.
 • Akceptácia ponuky terajšeiho majiteľa
  Môže sa stať, že terajší majiteľ má taktiež svoje podmienky, na ktorých bude trvať. V tomto prípade treba musíte v zálohe, z čoho môžete ustúpiť v prospech toho, aby ste nehnuteľnosť získali do svojho vlastníctva.

Keď dávate ponuku,

 

musíte vedieť

v akej fáze sa realitný trh

aktuálne nachádza

 Je to trh kupujúcich, trh predávajúcich alebo trh vyrovnaný?

Trh kupujúcich znamená, že vhodných nehnuteľností na trhu je dostatok a vy ako strana kupujúceho si máte možnosť vyberať z viacerých ponúk.

Trh predávajúcich znamená, že na realitnom trhu vôbec nie je dostatok vhodných nehnuteľností a to znamená,  že majitelia budú mať vždy konečné slovo o tom, komu, za akú cenu a za akých podmienok svoju nehnuteľnosť predajú.

Vyrovnaný trh znamená, že panuje viac menej rovnováha medzi počtom nehnuteľností ponúkaných na trhu a počtom ľudí, ktorí chcú nehnuteľnosť kúpiť.

Akú odpoveď môžete dostať na vašu ponuku?

Dobrou správou je, že môže ísť iba o tri situácie, ktoré môžu nastať. Buď vás predávajúci, terajší majiteľ odmietne, alebo ponuku akceptuje bez výhrad alebo urobí protiponuku.

akceptácia

odmietnutie

protiponuka

Ako sa zachovať, ak majiteľ vašu ponuku odmietne?

Aký postoj môžete zvoliť k odmietavému stanovisku?

Treba si uvedomiť, že pri odmietnutí vašej ponuky zo strany terajšieho majiteľa, môžete mať nasledovný postoj:

 1. nehnuteľnosť sa vám tak páči, že jednoducho jeho odmietnutie budete akceptovať a prispôsobíte sa požiadavkám majiteľa.
 2. odmietnutie je pre vás neakceptovateľné a z kúpy takejto nehnuteľnosti jednoducho "vycúvate". Ak máte na výber, urobíte ponuku na nehnuteľnosť, ktorá ako druhá v poradí vyhovuje väčšine vašich požiadaviek a kritérií.
 3. Ak majiteľ ponuku ponuku odmietol a uviedol aj dôvody prečo, treba zvážiť jeho dôvody odmietnutia. No a dáte novú, už poopravenú protiponuku.

 

Ako sa zachovať, ak majiteľ dá protiponuku

Aký postoj zvoliť k PROTIPONUKE?

Ide v podstate o pozitívny signál. Aj jemu ide o to, aby sa dohodol. Väčšinou majitelia nesúhlasia s výškou kúpnej ceny, ktorú sa logicky každý kupujúci snaží znížiť ma prijateľné minimum.

Ak vy ako kupujúci niečo požadujete, je treba si uvedomiť, že požadovať od vás má právo aj aktuálny majiteľ. A preto treba zvážiť jeho protiponuku. Ak je oprávnená, v zmysle, ustúpi v niečom aj on, ustúpite v niektorej zo svojich požiadaviek aj vy, tak, celý proces kúpy a predaja vami vybranej nehnuteľnosti môže férovo pokračovať ďalej.

Majiteľ vašu ponuku bezvýhradne AKCEPTUJE

Bezvýhradná akceptácia vašej ponuky? V prípade tejto možnosti, budete jedným z mála kupujúcich, ktorým sa takéto niečo udeje. Môžete spustiť celý proces kúpy a predaja nehnuteľnosti.

Ak kupujete alebo chcete kúpiť bez realitky, tak určite si stiahnite

E-book zdarma, ktorý vám objasní postupnosť ďalších krokov, ako tento proces dotiahnuť do úspešného konca >>>

Skúsený profesionál Vám ZDARMA pomôže riešiť váš prípadný problém

Vašu otázku písomne zodpoviem. Pomôžem vám vyriešiť váš prípadný problém. Ktorá otázka, ktorý problém s ohľadom na kúpu nehnuteľností trápi momentálne Vás?

0
ľudí službu využilo za prvý mesiac fungovania
Potrebujete poradiť a pomôcť pri výbere a kúpe nehnuteľnosti aj vy?

Doplňujúce a rozširujúce informácie k téme na profesionálnom realitnom blogu:

Tipy, ktoré potrebujete vedieť ak vás čaká skladanie rezervačnej zálohy
celý článok
Ktoré dva kroky váš čakajú, ak sa zmluvu rozhodnete podpísať? V rámci podpisu tohto dokumentu vás čakajú…
celý článok