Na toto si musíte dávať pozor pri skladaní rezervačnej zálohy

Viete,

 • ako sa správa rezervačný poplatok, ak nastane chyba na strane kupujúceho?
 • kedy sa mení tento poplatok na zmluvnú pokutu a …
 • akokedy môžete o svoje peniaze prísť?

Tieto dva kroky vás čakajú, ak budete musieť podpísať rezervačnú zmluvu

Rezervačnú zmluvu podpisujete v prípade, že vám kúpu sprostredkováva realitka. Vtedy vás čakajú tieto dva kroky:

 1. Samotný podpis rezervačnej zmluvy
 2. Zloženie rezervačného (blokovacieho) poplatku

Nie som právnik ale keď tak sledujem aktuálne dianie a situáciu ako bývalá dlhoročná bývalá realitná maklérka, zdá sa mi jedna vec.

Hoci zmyslom rezervačnej zmluvy z pohľadu kupujúceho by mala byť bezpečnosť, v rukách niektorých maklérov a menej serióznych realitných kancelárií sa tieto zmluvy stali nebezpečnou zbraňou.

Ak by som parafrázovala slovník nášho aktuálneho pána premiéra, stali sa „atómovou zbraňou“ pri vyberaní rezervačných záloh a neférovom definovaní podmienok (ne)vracania späť…

Verím že priemer 😉 má inú robotu a túto malú parafrázu na jeho obľúbený slovník predýcha a ja pokročím ďalej. V ďalšom texte použijem slová jedného môjho bývalého úprimného klienta:

SAKRA! Chodil som po obhliadkach ako blázon…. Chcel som kúpiť bez realitky. No nakoniec musím ísť cez realitku. A to znamená len jednu jedinú vec, ktorej som sa chcel vyhnúť!

Musím podpísať rezervačku a skladať rezervačnú zálohu….

… A mám vcelku strach a obavy, pretože nie som právnik. Právničtine nie veľmi rozumiem a nerád by som o peniaze prišiel, ak by udialo niečo, kvôli čomu by som kúpiť nemohol… „

Tak poďme teda k veci…

Na toto si musíte dať pozor pri skladaní rezervačného poplatku…

Ako najčastejšie prebieha podpis Rezervačnej zmluvy a samotné skladanie rezervačného poplatku?

Najčastejšie sa to deje priamo v realitnej kancelárii. Predtým by ste mali dostať rezervačnú zmluvu minimálne na váš email, aby ste si ju v kľude mohli prečítať doma. Prípadne aby ste ju mohli dať preveriť niekomu kompetentnému.

Keď si prípadné nejasnosti vyjasníte a vaše pripomienky realitná kancelária zapracuje do zmluvy, dohodnete si termín na stretnutie s realitným maklérom.

Stretnutie by sa malo týkať jedného jediného. Na na znak súhlasu Rezervačnú zmluvu podpíšete a zložíte rezervačný poplatok, ktorého výška je presne určená v Rezervačnej zmluve.

Bežnou praxou je, že výška rezervačného poplatku sa rovná výške provízie realitnej kancelárie za sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti, ktorú ste si vybrali. Mal by byť určený percentuálne a v primeranej výške. 1-3% z dohodnutej kúpnej ceny.

Toto je maximálna suma, ktorú môžete zložiť v hotovosti…

Podľa aktuálnych zákonov, maximálna suma ktorú môže ktokoľvek od vás prijať v hotovosti, nesmie presiahnuť 5-tisíc eur. Ak by to už bolo 5.001 eura, to 1 euro musí ísť podľa zákona už prevodom cez účet.

Nikdy prosím svoje peniaze nedávajte realitke, maklérovi či hockomu bez dokladu. Ak dávate peniaze maklérovi alebo realitke v hotovosti, nechajte si vypísať a podpísať príjmový pokladničný doklad, v ktorom musia byť minimálne tieto údaje:

 • aká realitka (jej obchodné meno a IČO, DIČ)
 • prostredníctvom ktorého makléra (meno, priezvisko)
 • na základe akej zmluvy (Rezervačná zmluva zo dňa…)
 • v akej výške (suma, ktorú ste im dali)

To čo sa následne deje s vašou rezervačnou zálohou, to musíte mať zrozumiteľne popísané v rezervačnej zmluve. Ďalšou častou otázkou býva:

Je lepšie poslať rezervačný poplatok na účet?

Určite áno. Prevodný príkaz z vášho účtu s popisom transakcie „Rezervačná záloha – Rezervačná zmluva zo dňa…“ je viac menej nespochybniteľný dôkaz o tom, komu a prečo ste peniaze poslali.

Ak by realitka tvrdila, že takýmto spôsobom nie je možné skladať rezervačný poplatok, neverte tomu.

A predtým než sa k čomukoľvek svojim podpisom a zložením rezervačnej zálohy zaviažete, skočte na internet a poriadne si realitku a makléra preklepnite. Zistite si referencie. 

Ako sa správa rezervačný poplatok, ak všetko vyjde tak ako má

Ak ste si dohodli kúpnu cenu 50-tisíc eur a dopredu ste ako rezervačný poplatok zložili 2-tisíc eur, musíte doplatiť už iba zvyšných 48-tisíc eur.

To znamená, že v rezervačnej zmluve musíte mať uvedenú formuláciu v tomto zmysle:

Váš rezervačný poplatok sa plne započítava do kúpnej ceny.

Tzn. dopredu ste zaplatili 2-tisíc eur a doplatíte už len zvyšných 48-tisíc eur, aby ste celkovo zaplatili dohodnutú kúpnu cenu vo výške 50-tisíc eur.

Čo sa deje s vašimi peniazmi, ak pochybí realitka alebo predávajúci

Aj v tomto prípade nedôjde k podpisu kúpnej zmluvy a teda kúpa a predaj neprebehne.

Najčastejším dôvodom býva fakt, že majiteľ sa nakoniec rozhodne že si dom, byt, pozemok alebo garáž ponechá. Nepredá ho. Alebo majiteľ nerešpektuje dohodu a navýši kúpnu cenu.

V tomto prípade ide o pochybenie predávajúceho a v konečnom dôsledku aj samotnej realitky. Pre tento prípad sa v rezervačnej zmluve zvykne uvádzať formulácia približne v tomto znení:

Ak kúpna zmluva nebude uzavretá z dôvodov na strane budúceho predávajúceho alebo sprostredkovateľa, rezervačný poplatok sa vracia v plnej výške späť, najneskôr do…

Ideálne je, ak pre tento prípad máte v Rezervačnej zmluve jasne napísané, že:

 • realitka sa zaväzuje vrátiť rezervačný poplatok (slovo zaväzuje je veľmi dôležité slovo)
 • že vám ho vráti v plnej výške (a nie iba jeho časť)
 • máte uvedený termín, do kedy najneskôr dostanete peniaze späť
 • akým spôsobom (v hotovosti alebo prevodom na váš účet)

Menej jasné formulácie ponechávajú priestor na špekulácie.

Ako sa správa rezervačný poplatok, ak banka neschváli hypotéku alebo si kúpu rozmyslíte

V realitnej hantýrke sa tomuto zvykne hovoriť, že k podpisu Kúpnych zmlúv nedošlo z dôvodov na strane kupujúceho. Toto je prípad, kedy sa rezervačný poplatok mení na zmluvnú pokutu.

Viac menej to znamená, že peniaze ktoré ste zložili ako rezervačnú zálohu sa vám nevrátia. Peniaze si rozdelí predávajúci a realitná kancelária.

Pre tento prípad sa v rezervačnej zmluve zvykne uvádzať formulácia približne v tomto znení:

V prípade, že nastane pochybenie na strane kupujúceho a k podpisu Kúpnej zmluvy nedôjde, zložená rezervačná záloha sa automaticky a v plnej výške mení na zmluvnú pokutu.

Podpisom rezervačnej zmluvy súhlasíte s takto určenou výškou pokuty ako aj so spôsobom jej úhrady.

Čo to znamená? Ak vám banka nechváli hypotéku alebo úver, alebo si kúpu zarezervovaného domu, bytu či pozemku počas rezervačného obdobia rozmyslíte, o zloženú rezervačnú zálohu prichádzate. A to v plnej výške.

V týchto prípadoch môže nastať problém ak kupujete na hypotéku….

 • kupujete na hypotéku a poriadne ste si nepreverili či a koľko vám banka naozaj požičia
 • problém pri kúpe na hypotéku môže nastať aj v prípade, že si nehnuteľnosť zarezervujete za príliš vysokú cenu

(banky totižto požičiavajú percentuálne z hodnoty ktorú určí znalec v znaleckom posudku a nie z toho, čo vy podpíšete v rezervačnej zmluve akú kúpnu cenu ste ochotný zaplatiť za kúpu nehnuteľnosti…)

V týchto prípadoch môže nastať problém ak kupujete v hotovosti

V prípade kúpy na hotovosť by som kupujúcim tiež odporučila, zvážili nechať si urobiť znalecký posudok, aj keď v prípade kúpy na hotovosť to nikto nevyžaduje (maklér ani predávajúci).

„Stovečka“ za znalecký posudok sa môže vyplatiť v tom prípade, aby ste kúpnu cenu nepreplácali príliš vysoko.

Môže sa totiž stať, že síce znalcovi dáte stovku ale ušetríte pár tisíc eur na kúpnej cene. Tieto peniaze ušetríte, ak sa síce Rezervačnú zmluvu podpíšete a kúpnu cenu odsúhlasíte, no dáte si jednu podmienku.

A tou podmienkou bude, že ste ochotný akceptovať kúpnu cenu ktorá sa rovná trhovej. A aktuálnu trhovú cenu by vám mal určiť priamo znalec.

Mimochodom…

… toto už na vás skúšali?

 • máme ďalšieho záujemcu a
 • radšej podpíšte hneď lebo majiteľ si to môže rozmyslieť

Tieto výroky sa ako argumentácia, ktorá má podporiť zloženie rezervačnej zálohy (zne)užívajú naozaj až príliš často. Či už to na vás skúšali alebo nie, vždy je lepšie takýmto situáciám predchádzať ako potom riešiť.

Možno si poviete, že máte iné starosti a inú prácu, ako riešiť to čo môže vzniknúť ale nemusí. A  máte pravdu. Môžete natrafiť na makléra a realitku serióznu a všetko vyjde tak ako má.

Ale rovnako môžete natrafiť na realitku a makléra ktorý využíva tzv. nekalé praktiky a zostanete napospas týmto neserióznym ľuďom a stanú sa z vás „rukejmníci“.

Tak ako sa rukojemníci sporu vlády stali deti a rodičia. Ak chcú dať deti do školy a rodičia nemajú na výber, tak neostáva nič iné, iba skloniť hlavu a pristúpiť na doslova vydieranie.

Ak nebudete mať na výber a budete musieť kúpiť práve od toho „deb..a“ (prepáčte mi ten výraz), tak je lepšie vedieť hneď od začiatku, čo si môže a čo si už nemôže druhá strana (teda maklér a realitka) dovoliť.

Ako sa nenechať od realitky napáliť….

Možno vám je jedno, že vám kúpu bude sprostredkovávať realitka a možno ste si to vyslovene nepriali. Chceli ste ísť bez realitky.

V prípade že vám kúpu vami vybraného domu, bytu či pozemku bude sprostredkovávať realitka (či už vám to bolo jedno alebo ste sa tomu chceli vyhnúť), budete MUSIEŤ pristúpiť k podpisu Rezervačnej zmluvy a skladaniu pár tisícovej rezervačnej zálohy.

Na základe chatu, ktorý máme na webe

 • kde dostávam bohužiaľ až príliš často otázky a prosby sem tam plné zúfalstva z neseriózneho správania

a predovšetkým na základe toho, čoho som zvykla bývať aj ja sama svedkom

 • keď som ešte pôsobila ako aktívna realitná maklérka (teraz som už iba bývalá realitná maklérka s praxou a mnohoročnými skúsenosťami, ktoré človeka ovplyvnia a ostanú, či sa mu to páči alebo nie)

som sa rozhodla odhaliť vám tajomstvo…

Toto je spôsob, ako NEbudete riskovať zmluvnú pokutu, ak vám kúpu bude sprostredkovávať realitka, pretože...

... je náročné odhaliť akýkoľvek špekulačný úmysel len vďaka všeobecnému prehľadu, ktorý o kúpe nehnuteľnosti človek má....

Prišla som o 3-tisíc eur rezervačku, pretože som sa nechala dotlačiť do rozhodnutia, že táto nehnuteľnosť je pre mňa tá pravá.

 

Nevedela som, čo sa pýtať. Nevedela som, na čo si mám dávať pozor pri podpise zmluvy. A tak to aj dopadlo...

Túžila som bývať v dome a tak som chodila po obhliadkach domov. To, že kúpa domu v mojom prípade nebola reálna, to som si uvedomila až neskôr. S mojim rozpočtom som si nemohla dovoliť dom typu "hneď sa nasťahovať". A už vonkoncom nebolo mysliteľné kúpiť dom na prerábku. Mala som malé dieťa.

Zaplatila som realitke 3-tisíc eur zmluvnú pokutu za rezerváciu domu, ktorého kúpu som si v priebehu rezervačnej doby rozmyslela. Vôbec som nevedela, na čo si mám dávať pri podpise zmluvy pozor.

Dnes už viem, v čom som urobila „školácku“ chybu...
Števka Jankech

Ľudia sa ma často pýtajú:

 • Ako nepodpísať hoc-čo, čo mi realitka na podpis v rezervačnej zmluve predloží?
 • Ako sa vyhnúť zmluvnej pokute a nepredvídateľným komplikáciám, ktoré môžu znemožniť podpis kúpnej zmluvy (kedy ja môžem prísť o celú rezervačnú zálohu, pretože tá sa po uplynutí rezervačnej lehoty zmení na zmluvnú pokutu?)

Existuje riešenie? Sadla som si za google a hľadala. Riešenie som nenašla. Potom som si uvedomila prečo je to tak. Žiaden maklér vám svoje know-how, vďaka ktorému by prišiel o svoje živobytie - neprezradí. 

Právnik či advokát si tiež sleduje svoje. Ten vám pripraví zmluvu. Alebo vám poskytne konzultáciu. Teda niečo, kde je možné vykázať výkon, za ktorý je možné účtovať poplatok.

A tak som sa rozhodla riešenie vytvoriť ja. Nazvala som ho...

Váš podpis pod rezervačkou má pre každého jedného makléra hodnotu 2% až 5% z kúpnej ceny, za ktorú si dom, byt alebo pozemok budete kupovať.

Zo skúsenosti viem, že...

 • pre mnohých maklérov je 3% odmena (=2.400 eur) z kúpy 80.000 eur bytu či domu už slušný dôvod na to, aby na človeka "zatlačil" a...
 • ...argumentom"máme ďalších záujemcov, musíte si nehnuteľnosť zarezervovať" vás dotlačil v časovom strese k podpisu zmluvy, ktorú by ste inak nepodpísali...

Jednoducho váš podpis pod rezervačnou zmluvou má pre každého jedného makléra hodnotu niekoľkotisíc eur.

Čo všetko sa môže po podpise rezervačnej zmluvy ešte pokaziť...

 • Podpíšete rezervačnú zmluvu, ale kúpu si následne rozmyslíte. Jednoducho zmení sa vám situácia alebo banka neschváli potrebnú výšku hypotéky...
 • Podpíšete Rezervačnú zmluvu a vzniknú nepredvídané problémy.  No a výklad právnych dôsledkov vášho podpisu právnikom protistrany bude úplne iný, ako ste chápali znenie a formulácie tejto Zmluvy pri jej podpise vy...
 • alebo jednoducho podpíšete pre vás nevýhodne formulovanú Rezervačnú zmluvu, resp. Rezervačnú zmluvu ktorej obsahu poriadne nerozumiete, pretože...

...ruku na srdce, nie každý "právničtine" v zmluvách rozumie. No porozumenie právnych dôsledkov "v celej svojej kráse" väčšinou prichádza vtedy, ak sa niečo nepredvídané udeje.

Kde je jadro problému, som si uvedomila až po rokoch. Ak totiž...

...človek zameriava pozornosť na nepodstatné detaily, tak v konečnom dôsledku ho môže na lopatky položiť to, že mu chýba nadhľad nad celou vecou.  Zastrešenie, či tzv. big picture. Alebo naopak.

Rámcový obraz a predstavu človek má, ale neovláda tie podstatné detaily.  Ako to viem?

Pretože keď sa ohliadam spätne, nestačili by mi prsty jednej ruky aby som spočítala chyby, ktoré som pri kúpe nehnuteľnosti (a to hneď pri podpise rezervačnej zmluvy) začala robiť. A tie chyby sa potom začali kopiť.

 • Nechala som sa postrkovať okolnosťami.
 • Neovládala som podstatné detaily.
 • A chýbal mi nadhľad nad celou vecou.

Neustále ma prenasledovali tieto otázky...

Vážne si tým musí každý prejsť? Robiť rovnaké chyby, ktoré už urobil  niekto predtým? Ísť metódou pokus - omyl a nechať si hádzať polená pod nohy?

Konečne sme s manželom našli vhodný byt. Myslela som, že to najhoršie už máme za sebou. A teraz ma prepadol taký strach, že nedokážem v noci poriadne spávať.

Realiťák tlačí do podpisu, ja neviem, či nám to s peniazmi naozaj vyjde..Najhoršie na tom je to, že sa to celé naťahuje a ja neviem, kedy bude koniec...
Gabriela K., Košice

Možno aj vy ste už vo fáze ako pani Gabriela. A možno Vás to ešte len čaká. Čo keby som vám ukázala svoju osobnú skúsenosť, ako môžete robiť veci inak?

Možno si teraz hovoríte: „Vedel som, že to musí ísť inak...“

Áno, ide to inak. A vôbec sa nemusíte nechávať postrkovať okolnosťami. Získať nadľad nad celou vecou a ovládať podstatné detaily je možné aj v prípade, že skúsenosti s kúpou máte zatiaľ minimálne a zatiaľ sa "iba" rozhliadate...

Jednoducho...

...zobrala 5+rokov skúseností s kúpou a predajom nehnuteľností (domov, bytov, pozemkov, novostavieb) a...

...tie som prepojila dohromady a vytvorila UCELENÝ SYSTÉM.

Vytvorila som tréning, vďaka ktorému sa stanete rovnocenným partnerom voči realitkám. Budete vedieť...

 • čo môžete požadovať a budete vedieť, čo si môže realitka naozaj dovoliť...

Jednoducho sa nenecháte dotlačiť do podpisu rezervačnej zmluvy len na základe argumentu "máme ďalších záujemcov", ktorý si mimochodom málokto dokáže overiť....

Svoje znalosti a know-how som rozpísala a dala som ho do podoby, vďaka ktorej dokážete veľmi jednoducho a rýchlo všetky poznatky vstrebať a využiť vo svoj prospech.

Predstavujem vám online tréning

Takto vás rezervačka nepoloží na lopatky!

V tomto tréningu zdieľam svoj osobný overený postup, ako porozumieť rezervačnej zmluve lepšie než rozumie vlastná matka dieťaťu.

Tento tréning je praktický návod obsahujúci 4 logicky usporiadané bloky a sériu 6 video-lekcií, ktoré dokážete využiť k odhaleniu nepoctivých rezervačných zmlúv. Špekulačných rezervačných zmlúv.

Ale hlavne preniknete do podstaty rezervačnej zmluvy, vďaka čomu dokážete odhaliť špekulačné úmysly právnických formuliek v rezervačkách, ktoré sú tvorené s cieľom ako obrať kupujúceho o rezervačnú zálohu.

Po vzhliadnutí tréningu sami dokážete:

 • Na základe praktických tipov a rád sami dokážete z úvodných formulácii rezervačnej zmluvy dešifrovať do akej miery táto zmluva zaväzuje iba vás ako stranu kupujúceho a opomína stranu majiteľa a jeho povinnosti...

Prezradím vám, akým spôsobom žiadať nápravu tohto stavu, hoci s odstupom času sa mi javí, že rezervačná zmluva vznikla primárne ako nástroj na zaviazanie vás - strany kupujúceho...

 

 • Aj keď nie ste právnik, vďaka návodu v tréningu dokážete odkontrolovať a zároveň žiadať nápravu záhlavia zmluvy vrátane jej samotného názvu...

Záhlavie zmluvy aj jej názov vám odhalí fakt, do akej miery je zmluva postavená na "prepadávanie zloženej rezervačnej zálohy" v prospech realitky a majiteľa predávanej nehnuteľnosti.

Zároveň vám prezradím, na aké formulácie v zmluve si musíte dať pozor, ak kupujete nehnuteľnosť ako súkromná osoba od vlastníka nepodnikateľa (= od súkromnej osoby)..

 

 • Dokážete sa jednoduchým krokom vyhnúť pozastaveniu schvaľovacieho procesu v banke = časové zdržanie, ktoré môže v konečnom dôsledku znamenať prepadnutie vami zloženej rezervačnej zálohy resp. jej zmeny na zmluvnú pokutu...
 • Získate odporúčania, ako si čo najlepšie a najvýhodnejšie vo váš prospech dohodnúť dobu rezervácie a odhalím vám aj najčastejšie scenáre a spôsoby ako sa máte postaviť k najzradnejším častiam rezervačnej zmluvy a to:
 • kedy sa rezervačná zmluva stáva neplatnou a kedy sa ruší so všetkými jej negatívnymi dôsledkami pre vás (stranu kupujúceho)...
 • akým spôsobom je možné ošetriť premenu rezervačného poplatku na zmluvnú pokutu s ohľadom na nepredvídateľnosť schvaľovacieho procesu banke...
 • že ste v rezervačnej zmluve dohodli vyššiu kúpnu cenu oproti hodnote nehnuteľnosti (ktorú určil následne znalec banky, je nižšia ako tá čo ste dohodli a vy a nemáte peniaze, ktorými môžete vzniknutý rozdiel doplatiť z vlastného vrecka)....
 • Budete ovládať návod, ako predísť prepadnutiu rezervačnej zálohy, ak vám banka vám neschváli potrebnú výšku hypotéky (a vy ste už rezervačnú zmluvu podpísali, ale nebudete si môcť kúpu zarezervovanej nehnuteľnosti dovoliť, pretože vám budú chýbať peniaze)....
 • Získate postup ako si v priebehu pár minút zvládnete overiť právny stav nehnuteľnosti, ktorú ste sa rozhodli kúpiť v duchu princípu "dôveruj ale preveruj"
 • a mnoho, mnoho ďalšieho....

Možno vás zaujíma cena... Alebo garancia? Všetko vám prezradím už o chvíľu.

Predtým sa poďme spolu pozrieť na to, čo všetko sa dozviete v jednotlivých blokoch tohto online tréningu...

 

Blok #1: Na toto si musíte dať pozor hneď v úvodných ustanoveniach Rezervačnej zmluvy...

Dobre viem, že nie je možné pochopiť hneď všetko a naraz. V človeku to musí nejak "dozrieť.  Je však potrebné niekde začať. Poznám to z vlastných začiatkov, keď som sama prišla o 3-tisíc eur.

Je naozaj ťažké odhaliť akýkoľvek špekulačný úmysel len vďaka všeobecnému prehľadu, ktorý o kúpe nehnuteľnosti človek má....

Problémové formulácie a vety sa môžu začať nabaľovať hneď v úplnom úvode, kde to možno vôbec nečakáte. A hneď od úvodu štartuje princíp snehovej gule.

Tá sa pohybom vpred iba zväčšuje. Ako sa gúľa vpred, zväčšuje sa a problémy sa môžu nabaliť do obrovských rozmerov.

Ako to nedopustiť? Ako to zaraziť hneď v začiatkoch? Ako tomu predísť?

Čo konkrétne musíte vedieť, aby ste boli plnohodnotným partnerom voči realitke a hájili si svoje oprávnené záujmy? Ak toto sú otázky, ktoré si kladiete, kliknite na červené tlačítko a čítajte ďalej...

 

♥ 2022 Števka Jankech

Tento článok je vhodný pre všetkých, ktorý cez google hľadajú: rezervačná zmluva, rezervačný poplatok, rezervačné zmluvy, rezervačná zmluva s realitnou kanceláriou, rezervačná zmluva na byt, rezervačná zmluva na dom,

rezervačná zmluva na pozemok, bez hypotéky, s hypotékou, blokovací poplatok, chcem kúpiť nehnuteľnosť, vzor rezervačnej zmluvy, zmluvná pokuta, rezervačná zmluva vzor, rezervačná zmluva na nehnuteľnosť,

rezervačná zmluva na pozemok, rezervačná zmluva na kúpu nehnuteľnosti, rezervačná zmluva na dom vzor, rezervačná zmluva na pozemok vzor, rezervačná zmluva pri kúpe bytu, rezervačná zmluva na rodinný dom,

na čo si dať pozor pri kúpe bytu, na čo si dať pozor pri kúpe pozemku, na čo si dať pozor pri kúpe novostavby, na čo si dať pozor pri kúpe novostavby domu, na čo si dať pozor pri kúpe staršieho domu,

na čo si dať pozor pri kúpe nehnuteľnosti, na čo si dať pozor pri kúpe rodinného domu, rezervačná zmluva skúsenosti, bez realitky, byt bez realitky, byty bez realitky, dom bez realitky, pozemky bez realitky, bez realitky pozemok a ďalšie….