POZOR! Vaša objednávka nie je kompletná: POSLEDNÝ krok č.3
90%

Jednorázová 70% ZĽAVA

Pridať k objednávke len za

49,80€  14,94 €

iba na tejto stránke doplňujúci videotréning

Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky

Máte obavu, aké formulácie vám v rezervačke podhodia a vy im do dôsledkov nerozumiete? Čo sa stane, ak nestihnete vybaviť úver do doby stanovenej v rezervačnej zmluve?

Ako nepodpísať hoc-čo, čo vám realitka na podpis v rezervačnej zmluve predloží. Ako sa vyhnúť zmluvnej pokute a nepredvídateľným komplikáciám, ktoré môžu znemožniť podpis kúpnej zmluvy.

Špeciálna akcia len ak ste sa rozhodli zaobstarať si manuál komplexný Postup pri kúpe a predaji nehnuteľnosti

Vaše osobné údaje (meno a emailová adresa) sú u nás na 100% v bezpečí. Budú spracované podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy.

Stlačením tlačítka dávate súhlas s týmto spracovaním pre oblasti týkajúcej sa kúpy nehnuteľnosti po dobu 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko „Odhlásiť sa“ ihneď po obdržaní e-mailu s komplexným postupom.

Hnevať sa na Vás nemôžeme, je to Vaše právo 😉

Ako neriskovať zmluvnú pokutu, ak vám kúpu sprostredkováva realitka

Ovládate nepísané pravidlá, ktorými sa pri kúpe nehnuteľnosti musíte riadiť?

>>>>> Nepísané pravidlo č.1:

Ak nemáte hotovosť na kúpu a nie ste si istý v akej výške dostanete úver (hypotéku), nič nepodpisujte. Najprv riešte peniaze.

Celá kúpa nehnuteľnosti predstavuje trojfázový proces, ktorý má presnú postupnosť krokov. Podpis rezervačky predstavuje začiatok tretej - poslednej fázy celého procesu.

>>>>> Nepísané pravidlo č.2:

Musíte mať 100% istotu, či danú nehnuteľnosť naozaj chcete kúpiť alebo nie. Či s ňou budete spokojní.

o znamená nepodľahnúť bežnej praxi realiťákov, ktorí tlačia do podpisu rezervačky mnohokrát predčasne a preto, aby zarobili.

Ak tlaku podľahnete a kúpu si rozmyslíte až po podpise rezervačky, tak budete musieť za to platiť cenu. Zmluvnú pokutu budete platiť aj v prípade, ak vám banka neschváli toľko peňazí, koľko na kúpu potrebujete.

Ale ako mať veci pod kontrolou a neriskovať zmluvnú pokutu, ktorá je vo väčšine prípadov je rovnaká ako výška zloženého rezervačného poplatku?

Tu je dôvod, prečo vznikol tréning "Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky"

Ľudia sa ma často pýtajú:

\"Čo treba robiť, aby som sa hneď pri podpise prvej zmluvy (rozumej: rezervačnej zmluvy)

vyhol všetkým zbytočných chybám?

Zbytočným krokom, nepodstatným otázkam a pritom by táto rezervačka tvorila základ pre 100% ochranu vás ako kupujúceho pri kúpe nehnuteľnosti?

Táto otázka je naozaj kľúčová. Treba si uvedomiť čo všetko sa môže hneď v začiatkoch pokaziť.

Čo môžete podpisom rezervačnej zmluvy pokaziť

 • Podpíšete pre vás nevýhodne formulovanú Rezervačnú zmluvu, alebo Rezervačnú zmluvu ktorej obsahu poriadne nerozumiete
 • Podpíšete Rezervačnú zmluvu, ale kúpu si následne rozmyslíte. Jednoducho zmení sa Vám situácia alebo banka neschváli potrebnú výšku hypotéky...
 • Podpíšete Rezervačnú zmluvu a vzniknú nepredvídané problémy.  No a výklad právnych dôsledkov vášho podpisu právnikom protistrany bude úplne iný, ako ste chápali znenie a formulácie tejto Zmluvy pri jej podpise vy?

No a ruku na srdce, nie každý \"právničtine\" rozumie. No porozumenie právnych dôsledkov väčšinou prichádza vtedy, ak sa niečo nepredvídané udeje.

Aj z toho dôvodu si myslím, že je tomu lepšie predchádzať.

No a preto som si dala prácu a rozpísala som svoje znalosti a know-how do podoby, vďaka ktorej dokážete veľmi jednoducho a rýchlo všetky poznatky vstrebať a využiť vo svoj prospech.

Predstavujem jedinečný tréning

"Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky"

Tento tréning je praktický návod obsahujúci 4 logicky usporiadané bloky a sériu 6 video-lekcií, ktoré dlhodobo využívame k tomu, aby sme pomohli kupujúcim odhaliť nepoctivé rezervačné zmluvy. Špekulačné rezervačné zmluvy.

Získate presný postup a návod, ako preniknúť do podstaty rezervačnej zmluvy, vďaka čomu dokážete odhaliť špekulačné úmysly právnických formuliek v rezervačkách, ktoré sú tvorené s cieľom ako obrať kupujúceho o rezervačnú zálohu.

Tréning " Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky" obsahuje

BLOK 1:

Na čo si dať pozor hneď v úvodných ustanoveniach Rezervačnej zmluvy (princíp snehovej gule)

Dobre viem, že sa nedá pochopiť všetko naraz. Je však niekde začať. Poznám to z vlastných začiatkov, keď som sama prišla o 3-tisíc eur, aké ťažké je odhaliť akýkoľvek špekulačný úmysel len vďaka všeobecnému prehľadu, ktorý o kúpe nehnuteľnosti človek má. 

Problémové formulácie a vety sa môžu začať nabaľovať hneď v úplnom úvode, kde to vôbec nečakáte. A tak začína svoj štart princíp snehovej gule. Tá sa pohybom vpred iba zväčšuje.

Aj preto v tomto prvom module na vás čaká a dozviete sa napríklad aj:

 • Na čo si musíte dať pozor hneď pri názve zmluvy, aby ste svoj podpis na zmluve nemuseli neskôr ľutovať
 • Prečo hneď v záhlaví zmluvy musíte zbystriť pozornosť, ak kupujete nehnuteľnosť ako fyzická (súkromná) osoba od nepodnikateľa
 • Akú štruktúru úvodnej časti musí mať rezervačná zmluva a prečo je dôležité byť si vedomý, či podpisujete dvojstrannú alebo trojstrannú rezervačnú zmluvu
 • Návod, ako správne vyplniť a odkontrolovať záhlavie zmluvy, aby ste sa hneď v úvode dokázali vyhnúť komplikáciám ktoré smerujú k prepadnutiu zloženej rezervačnej zálohy
 • Cenné tipy a rady, ako vďaka podpisu rezervačnej zmluvy ošetriť celý rad problémov, ktoré môžu skomplikovať až znemožniť podpis finálnej kúpno-predajnej zmluvy a ohroziť tak zloženú rezervačnú zálohu

Ako to v členskej sekcii tréningu vypadá (Blok 1 - ukážka):

BLOK 2:

Predmet a účel Rezervačnej zmluvy

Realitný trh a kúpa domu, bytu či pozemku nie ideálne miesto na získavanie skúseností na vlastnej koži. Formou pokus - omyl. Dôsledky nesprávnych či zavádzajúcich informácií a následných zlých rozhodnutí môžu mať pre poškodenú osobu veľmi negatívne dopady. A to na mnoho ďalších rokov.

Aj preto na vás v tomto module čaká:

 • Praktický návod, ako si dokážete skontrolovať celú štruktúru rezervačnej zmluvy tak, aby ste dokázali rozpoznať čomu sa pri podpise Vašej Rezervačnej zmluvy na 100% vyhnúť a naopak, čo v Zmluve ktorú podpíšete NESMIE v žiadnom prípade chýbať.
 • Získate postup ako si v priebehu pár minút zvládnete overiť právny stav nehnuteľnosti, ktorú ste sa rozhodli kúpiť v duchu princípu "dôveruj ale preveruj"
 • Tipy a rady, ako z formulácií v úvode rezervačnej zmluvy dokážete dešifrovať do akej miery táto zmluva zaväzuje iba vás ako stranu kupujúceho a opomína stranu majiteľa a jeho povinnosti + akým spôsobom žiadať nápravu tohto stavu, hoci primárne rezervačná zmluva slúži ako nástroj na zaviazanie vás ako strany kupujúceho

Ako to v členskej sekcii tréningu vypadá (Blok 2 - ukážka):

BLOK 3:

Kúpna cena za nehnuteľnosť, podmienky rezervácie, rezervačný poplatok, zmluvná pokuta

V momente ako získate nevyhnutný nadhľad celú problematiku rezervačnej zmluvy, je čas pustiť sa do detailov v časti rezervačnej zmluvy, ktorá rieši najviac diskutované úskalia rezervačnej zmluvy.  Aj preto sa v tomto module naučíte:

 • Na čo si dať pozor pri pripomienkovaní článkov týkajúcich sa týchto ustanovení: rezervačný poplatok, kúpna cena, zmluvná pokuta + akým spôsobom upraviť tieto ustanovenia tak, že budú hájiť oprávnené záujmy vás ako strany kupujúceho
 • Ako predísť prepadnutiu rezervačnej zálohy, ak vám banka vám neschváli potrebnú výšku hypotéky: vy ste už rezervačku podpísali a nebudete si môcť kúpu zarezervovanej nehnuteľnosti dovoliť, pretože vám budú chýbať peniaze
 • Čo spôsobí fakt ak si v rezervačnej zmluve nevšimnete takú drobnosť, že ste si rezervačnú lehotu stanovili na kalendárne dni a nie na pracovné dni
 • Vysvetlíme vám rozdiel medzi Rezervačnou zmluvou a Budúcou kúpnou zmluvou tak, aby ste sami dokázali zhodnotiť a posúdiť, či bude pre vás lepšie a výhodnejšie ak budete žiadať rezerváciu nehnuteľnosti prostredníctvom Rezervačnej zmluvy alebo prostredníctvom Budúcej kúpnej zmluvy.

Ako to v členskej sekcii tréningu vypadá (Blok 3 - ukážka):

BLOK 4:

Záverečné ustanovenia, podpisy zmluvných strán, dátumy

Princíp snehovej gule dotiahneme do konca a to tak, aby vás naozaj žiadna rezervačka naozaj nepoložila na lopatky.  Aj preto sa v záverečnom module naučíte:

 • Čo v žiadnom prípade nesmie chýbať V ZÁVERE každej jednej rezervačnej zmluvy
 • Akým spôsobom je potrebné nahliadať na ochranu vašich osobných údajov pred prípadným zneužitím, s ohľadom na Zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie smernice EÚ o ochrane osobných údajov
 • Overené spôsoby formulácie záverečných ustanovení rezervačnej zmluvy a mnoho ďalších vychytávok v samotnom závere rezervačnej zmluvy

Ako to v členskej sekcii tréningu vypadá (Blok 4 - ukážka):

Po absolvovaní tréningu sami dokážete:

 • Budete vedieť ako si overiť či realitná kancelária má naozaj plnú moc od majiteľa pri sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti a k akým povinnostiam počas obdobia rezervácie majiteľa naozaj zaviazala. Predídete tak tomu, že rezervačkou zaviaže realitka iba vás ako kupujúceho a to predovšetkým preto, lebo rezervačný poplatok skladá kupujúci
 • Dokážete sa jednoduchým krokom vyhnúť pozastaveniu schvaľovacieho procesu v banke = časové zdržanie, ktoré vás môže stáť prepadnutie rezervačky resp. jej transformáciu na zmluvnú pokutu
 • Získate odporúčania, ako si čo najlepšie a najvýhodnejšie pre vás stanoviť dobu rezervácie+ získate aj najčastejšie scenáre a spôsoby ako ich riešiť pre prípad
 • kedy sa rezervačka stáva neplatnou a kedy sa ruší
 • akým spôsobom je možné ošetriť premenu rezervačného poplatku na zmluvnú pokutu s ohľadom na nepredvídateľnosť schvaľovacieho procesu banke
 • že ste v rezervačke dohodli vyššiu kúpnu cenu oproti hodnote nehnuteľnosti, ktorú určil následne znalec banky a nemáte peniaze, ktorými môžete vzniknutý rozdiel doplatiť z vlastného vrecka
 • Budete vedieť či je pre vás výhodnejšie podpísať rezervačnú zmluvu alebo budúcu kúpnu zmluvu, pretože obe riešia rezerváciu nehnuteľnosti a predchádzajú podpisu Kúpnej zmluvy. Zároveň vám bude jasné, že rozdiel v týchto dvoch zmluvách je z hľadiska právnych dôsledkov pri nepredvídateľných komplikáciách naozaj obrovský, čím sa nenecháte dotlačiť k podpisu pre vás nevýhodnej zmluvy.
 • Dokážete využiť svoje právo zvoliť si, ktorý typ rezervácie nehnuteľnosti je vo vašom konkrétnom prípade pre vás výhodnejší. Dokážete realitke odôvodniť a trvať na svojom, prečo má vo vašom prípade pripraviť Budúcu kúpnu zmluvu a nie Rezervačnú, alebo naopak.
 • Bude vám jasný fakt, v akom prípade a prečo – ak dôjde k sporu medzi vami a majiteľom, môže súd nahradiť podpis chýbajúcej strany súdnym rozhodnutím a ako sa tomu dá vyhnúť, ak by to smerovalo vo váš osobný neprospech

Tréning \"Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky\"  je viac než len bežný online tréning alebo stiahnutie šablóny (vzoru) zmluvy z internetu.

Je vhodný pre všetkých, ktorí kupujú nehnuteľnosť cez realitku. Prax realitákov je taká, že si musíte nehnuteľnosť zarezervovať. To znamená podpísať zmluvu, ktorej cieľom je \"podržanie\" nehnuteľnosti pre vás, kým si napríklad vybavíte v banke hypotéku.

Ozaj a vedeli ste, že rezerváciu je možné vykonať dvomi spôsobmi? Realitky väčšinou dávajú na podpis Rezervačnú zmluvu, hoci sa môže využiť aj Budúca kúpna zmluva.

 

Nevýhodou klasicky postavenej rezervačky ten fakt, že jej podpisom ste zaviazaný predovšetkým vy ako strana kupujúceho. A to ešte pod hrozbou prepadnutia rezervačnej zálohy, ktorú musíte zložiť.

Na stranu majiteľa a jeho povinnosti a záväzky sa v klasicky postavenej rezervačke často \"zabúda\". Je fér, ak ste v rezervácii zaviazaný iba vy - kupujúci? 

 

Tréning vám dá návod, ako zapracovať do rezervačnej zmluvy aj práva a povinnosti majiteľa nehnuteľnosti, ktorú chcete kúpiť. Ideálne tiež pod hrozbou sankcie a jej prepadnutia vo váš prospech, ak svoju časť dohody majiteľ nedodrží.

PRE KOHO tento tréning JE?

 • pre všetkých, ktorí kupujú nehnuteľnosť a čaká ich podpis Rezervačnej zmluvy
 • pre všetkých, ktorí majú strach a obavy z prepadnutia Rezervačnej (blokovacej) zálohy (=ľudia vtedy prichádzajú o tisícky eur)
 • pre všetkých, ktorí neovládajú presný mechanizmus ako a za akých podmienok sa môže meniť rezervačná záloha na zmluvnú pokutu, resp. nie je im na 100% jasný zmysel rezervačnej zmluvy
 • pre všetkých, ktorí musia čerpať peniaze na úhradu kúpnej ceny prostredníctvom hypotéky či iného úveru v banke
 • pre všetkých ktorí chcú podpísať vyváženú rezervačnú zmluvu a nechcú podpísať zmluvu, ktorá zaväzuje iba stranu kupujúceho

Pre koho tento tréning NIE JE:

 • pre tých, ktorí už majú nehnuteľnosť kúpenú
 • pre tých, ktorí kupujú nehnuteľnosť sami - bez realitky a nebudú podpisovať Rezevačnú zmluvu

Viac ako 70% z ceny videotréningu \"Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky\" za vás zaplatíme, ale:

Špeciálna akcia platí iba tu a iba teraz na tejto stránke

49,80 eur    14,94 eur  !

Áno. Chcem ušetriť 90% a chcem vedieť ako sa vyhnúť podpísaniu nevyváženej rezervačnej zmluvy, ktorá bude v môj neprospech ...

PS: Ak patríte k ľuďom, ktorí preskakujú hneď na koniec stránky (rovnako ako ja ;), tu je v stručnosti celá ponuka:

Iba teraz a na tejto stránke máte možnosť získať doplňujúci videotréning Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky.

Táto ponuka je časovo obmedzená a cena v tejto výške nepotrvá večne. Ak si idete kúpiť svoje nové bývanie (dom, pozemok alebo byt) a kúpu vám sprostredkováva realitka, konajte hneď. Nie je tu žiadny háčik, iba okrem toho, že ma veľmi poteší, ak nám naň dáte spätnú väzbu.

V čom vám tréning najviac pomohol a či ste našli otázky, problémy, ktoré v tréningu zodpovedané neboli.

A pokiaľ by videotréning Aby vás rezervačka nepoložila na lopatky, nesplnil vaše očakávania, napíšte mi na StevkaHCR@hcr.sk. Máte moju garanciu vrátenia peňazí.

Znie to dobre?

Kliknite tu a pridajte tréning k vašej objednávke.

Nebudete ľutovať.

Dnes 14,94€  neskôr za 49,80€

(rozumiem, že akcia a táto zľava z ceny sa nebude opakovať)

Pridajte si tento videotréning k svojej objednávke teraz, alebo túto ponuku nechajte navždy odísť preč.

*** ak vám kúpu a predaj sprostredkováva realitka ***

Rozumiem, že doplnením objednávky získam videotréning a vyhnem sa komplikáciám a špekulačným formulkám v Rezervačnej zmluve