Aké komplikácie môže spôsobiť končiaca platnosť občianskeho preukazu?

Ak ste na strane kupujúceho

Ak budete v banke žiadať o hypotéku, nemôžete z dôvodu končiacej platnosti OP podpísať úverové zmluvy a ďalšiu haldu listín. 

No a ak máte podpísanú Rezervačnú zmluvu a v nej termíny, dokedy všetko musíte stihnúť Vám môže spôsobiť nemalú vrásku na čele....

Pre každý prípad...Ak informujte sa aj na končiacu platnosť OP na strane predávajúceho....

Rovnako končiaca platnosť OP spôsobí komplikácie aj predávajúcemu-terajšiemu majiteľovi (a teda v konečnom dôsledku aj Vám).

Predávajúci musí prísť podpísať do banky Záložné zmluvy. Nehnuteľnosť môže založiť iba vlastník, a tým je v čase podpisu Záložných zmlúv v banke predávajúci.

No ak až majiteľ u notára alebo na matrike zistí, že mu presne včera skončila platnosť jeho OP, tak nemôže podpísať ani finálne znenie Kúpnej zmluvy. Prečo? jeho podpis na nej musí byť overený. A overenie podpisu prebieha výlučne podľa platné OP. 

Keď skočila platnosť OP, spôsobí to časové zdržanie, kým si nový občiansky preukaz u policajtov nevybavíte.

Koľko to bude trvať?

Vydanie OP trvá podľa zákona 30 dní. Zvyčajne ho ale obdržíte o niečo skôr, a to do dvoch týždňov od podania žiadosti.

Vybaviť občiansky preukaz sa dá aj expresne a to do 2 dní. Táto služba je spoplatnená sumou 20 € plus základný poplatok 4,50 € za podanie žiadosti o vydanie OP.