DOKONČENÉ95%

Ostáva posledný krok!

Choďte do svojej emailovej schránky a kliknite na potvrdzovací odkaz v emaile...

Hľadajte správu s predmetom "DÔLEŽITÉ! Potvrďte svoj email."

Pokiaľ email nevidíte, skontrolujte zložky "Reklamy", "Promo", "Hromadné" alebo "Spam". V prípade gmail bude správa v doručených vypadať takto...

Akonáhle kliknete na potvrdzovací odkaz v e-maile, okamžite vám zdarma zasielam:

  • PDF checklist: "Bezpečná úhrada kúpnej ceny v hotovosti (...chcem získať nadhľad a zbytočne NEriskovať pokutu za priestupok resp. správny delikt)"