Zmluvy, úrady, povolenia, dane z pohľadu kupujúceho

Ako postupovať na katastri? Ako si vybrať znalca? Kupujem nehnuteľnosť (dom, byt, pozemok, iné). Aké zmluvy potrebujem? Koľko? Kto ich podpisuje? Kedy? Čo sú to energetické certifikáty? Čo sú to e-kolky? Ako správne na daňové povinnosti? Toto a mnoho iného Vám radi poradíme.

Viete kedy rezervačný poplatok prepadá v prospech realitky a majiteľa?

Aký postup zvoliť, ak budete skladať rezervačný poplatok realitke a aký postup zvoliť ak vaše peniaze budete dávať priamo majiteľovi od ktorého kupujete? Viete ako sa správa rezervačný poplatok ak všetko vyjde tak ako má? Ovládate čo sa s rezervačným poplatkom stane v prípade, že chyba vznikne na strane realitky? Skladanie rezervačného poplatku realitke Aktuálne najbežnejšia prax je skladanie...

Banková vinkulácia – notársky depozit. Kedy môžete prísť o peniaze, ak kataster konanie zamietne?

Uprednostniť radšej vinkuláciu vkladu v banke alebo ísť radšej cez notársku úschovu, v prípade že kúpu nehnuteľnosti budete financovať tzv. hotovostným spôsobom – z vlastných zdrojov? Môže prerušenie konania na Katastri mať za následok, že nebudete mať ani peniaze, ani nehnuteľnosť? Vinkulácia aj depozit – rovnaký princíp pri oboch inštitútoch Ak sa na podstatu veci (vinkulácia v banke vs. notárska úschova)...

Znalecký posudok, hypotéka: Ktoré podklady požaduje znalec?

Aké podklady bude požadovať znalec na ohodnotenie nehnuteľnosti? Prečo banka vyžaduje znalecký posudok, keď ju žiadate o hypotéku? Znalecký posudok bytu, znalecký posudok domu, znalecký posudok pozemok? Čím sa líšia? Ktoré podklady bude  požadovať znalec aktuálny výpis z Listu vlastníctva (z LV), kde je evidovaná nehnuteľnosť, ktorá je predmetom prevodu kópiu (snímku) z Katastrálnej mapy vyhlásenie o veku stavby (ak...

Chystáte sa podpísať Rezervačnú zmluvu?

Viete ako sa správa rezervačný poplatok ak nastane chyba u vás, teda na strane kupujúceho? Kedy sa mení tento poplatok na zmluvnú pokutu a … ako a kedy môžete o svoje peniaze prísť? Rezervačná zmluva na dom, rezervačná zmluva na byt a pozemok. Rezervačná zmluva je zmluva, kde sa jednotlivé zmluvné strany zaväzujú pod zmluvnou pokutou, že do dohodnutého časového limitu a za dohodnutých podmienok uzatvoria...

Ako správne postupovať na katastri, ak nehnuteľnosť kupujete

Viete prečo je z pohľadu vás, kupujúcich také dôležité, aby ste si na podanie zmlúv osobne na podateľni miestne príslušného Katastra dohliadli? A aký je správny postup na to, aby vás hneď z podateľne neobrátili čelom vzad? Aká je úloha Katastra nehnuteľností? Katastrálny úrad cez jeho lokálne pôsobiace pobočky patrí medzi štátne inštitúcie, prostredníctvom ktorých sa zapíše nové vlastnícke právo...