Ktoré etapy a kroky musíte zvládnuť pri kúpe nehnuteľnosti

bez pomoci makléra či realitky?

Pred pár dňami sme vám priblížili problematiku odhadovania správnej ceny aby ste nekúpili predraženú nehnuteľnosť.

Dozvedeli ste sa, ktoré informácie a údaje dokážete zistiť z jednotlivých častí znaleckého posudku.

Získali ste prehľad, ktoré záležitosti znalci hodnotia pri domoch, bytoch či pozemkoch na predaj. Tieto informácie vám pomôžu pri reálnejšom odhadovaní trhovej ceny aj bez pomoci znalca.

Dnes vám prezradíme, ako postupovať

ak ste zvažovali alebo zvažujete

kúpu svojej nehnuteľnosti bez realitky.

V tejto etape hľadáte informácie, aby ste mali vo veciach jasno. Robíte si sondáž, utrieďujete si kritériá a informácie, ktoré sú pre vás podstatné pre nájdenie a kúpu najvhodnejšieho typu nehnuteľnosti vo vyhovujúcej lokalite a za čo najpriaznivejšiu cenu.

V tejto prvej etape sa musíte rozhodnúť, aký bude váš maximálny limit pri kúpe vybranej nehnuteľnosti. Nad tento limit jednoducho nepôjdete.

V tejto etape s musíte rozhodnúť, ako si budete vyberať nehnuteľnosti na obhliadku tak, aby vaše kritériá boli v súlade s reálnymi možnosťami financovania. Aby ste dokázali zaplatiť kúpnu cenu, ak už nájdete  vyhovujúcu nehnuteľnosť.

Rozhodnete sa, či chcete kupovať bez realitky, alebo vám nebude prekážať pomoc realitnej kancelárie.

Čo je cieľom 1. etapy?

  • Získate prehľad v základných pojmoch a v terminológii, s ktorou budete musieť narábať a s ktorou sa na 100% stretnete, ak chcete a budete kupovať nehnuteľnosť.
  • Snažíte sa nájsť nehnuteľnosť ktorá vám bude vyhovovať, bude vo vašom finančnom limite a bude spĺňať väčšinu vašich požiadaviek a kritérií.

Koľko krokov má 1.etapa?

Prvá etapa hľadania nehnuteľnosti, ktorá spĺňa väčšinu vašich požiadaviek, má 4 čiastkové kroky. Pre zväčšenie náhľadu stačí obrázok rozkliknúť.

Ako zistíte, že ste túto etapu ukončili?

Rozhodli ste sa. Ste rozhodnutý za akú maximálnu cenu budete kupovať, či budete kupovať svojpomocne alebo vám nebude prekážať pomoc realitnej kancelárie. 

Máte jasno v tom, ktorú konkrétnu nehnuteľnosť kúpite, v akej cene, v akej lokalite a v akom stave. Ste rozhodnutí do tej miery, že ste rozhodnutý dať majiteľovi nehnuteľnosti ponuku.

Čo je cieľom 2. etapy?

Cieľom etapy je po výbere nehnuteľnosti dať na ňu ponuku. 

Potrebujete si vybrať už konkrétnu banku, ktorá vám prefinancovanie vykoná, ak budete kúpnu cenu hradiť hypotékou.

Ak kupujete na hotovosť, musíte sa rozhodnúť, či je lepšie urobiť vinkuláciu na účte v banke alebo je pre vás bezpečnejšie zložiť hotovosť do notárskej úschovy.

Správne reagujete na prípadné doplňujúce a pozmeňujúce návrhy zo strany majiteľov na vami predloženú ponuku.

Je vám jasné a zrejmé, ako budete reagovať, ak príde proti-ponuka zo strany majiteľa. Veď ide „iba“ o tri možné scenáre, čo sa môže udiať  😉

Buď majiteľ akceptujete majiteľom navrhnutú kúpno-predajnú cenu bez výhrad alebo bude mať výhrady. Majiteľ tieto výhrady prijme alebo odmietne a dá protiponuku (navrhne iné riešenie). Alebo iné riešenie navrhnete vy.

Koľko krokov má 2.etapa?

Druhá etapa fáza rokovaní, predzmluvná fáza, má  3 čiastkové kroky. Opätovne stačí kliknúť na obrázok, kvôli zväčšeniu a pohodlnému prečítaniu textu.

Ako viete, že ste túto etapu ukončili?

Dali ste ponuku a majiteľ vašu ponuku prijal. S výhradami alebo bez výhrad.

Máte už predstavu o znení prípadnej Rezervačnej zmluvy či Budúcej kúpnej zmluvy a je vám jasné, že vás bude čakať príprava Návrhu samotnej Kúpno-predajnej zmluvy.

Čo je cieľom 3. etapy?

  • Cieľom etapy je dohodnutie finálneho znenia podmienok kúpy a právneho prevodu vami vybranej nehnuteľnosti.
  • Podpis finálneho znenia Kúpno-predajnej zmluvy.
  •  Odovzdanie Kúpno-predajnej zmluvy a Návrhu na vklad na príslušnom Katastrálnom úrade.

Koľko krokov má 3.etapa?

Tretia etapa podpis finálneho znenia Kúpno-predajnej zmluvy má už iba 2 čiastkové kroky.

Ako viete, že ste túto etapu ukončili?

  • Peniaze za kúpu vami vybranej nehnuteľnosti odišli z vášho účtu a  Katastrálny úrad už rozhodol o tom, že ste sa stali novým vlastníkom.
  • Teda ste obdržali listinný dokument z Katastrálneho úradu. Ten potvrdzuje, že Kataster úspešne previedol nehnuteľnosť na vás ako kupujúceho.
  • Na príslušnom liste vlastníctva už budete zapísaný ako nový vlastník.

Aj tieto články vám pri kúpe bez realitky pomôžu:

Aké podklady bude požadovať znalec na ohodnotenie nehnuteľnosti? Prečo banka vyžaduje znalecký posudok, keď ju žiadate o…
Celý článok
Alfou a omegou každej nehnuteľnosti je lokalita. Ne-hnuteľnosť = neviem s ňou pohnúť. Neviem ju premiestniť. [content…
Celý článok
Ako presne a jasne ste si zadefinovali kritériá na výber a následnú kúpu nehnuteľnosti? Máte už  za…
Celý článok
Ak banka peniaze niekomu požičia, chce mať istotu, že ich dostane späť. V prípade kúpy nehnuteľnosti je…
Celý článok
Viete, čo je pre vás výhodnejšie v prípade, že si na kúpu nehnuteľnosti nepotrebujete požičať peniaze v…
Celý článok

Na čo sa môžete tešiť už nabudúce?

Dozviete sa všetko o daniach. Aké dane vás čakajú, keď nehnuteľnosť kúpite? Máte prehľad ako je s daňami v prípade, ak kúpite nehnuteľnosť získanú kúpou, dedením alebo darovaním?

Ovládate, kedy je majiteľ od platenia dane oslobodený? Že to nie je vaša vec ;)? Ono, viacerých majiteľov zvádza  navyšovanie predajnej ceny o daň. Ale možno to vôbec robiť nemusia...

Neprehliadnite náš ďalší email. Ak totiž natrafíte na takého majiteľa, ktorý cenu navýšil hoci je od platenia dane oslobodený (jednoducho o tom nevedel), tak máte ihneď o 20% nižšiu kúpnu cenu 😉. Stačí mu to len povedať.