Ako postupovať na Katastri, ak kupujete nehnuteľnosť na hypotéku. Ako je to v prípade kúpy v hotovosti?

Viete ako sa pri kúpe domu, bytu či pozemku nepošmykúť? Ak vám banka požičia, chce mať istotu, že peniaze, ktoré Vám dá dostane späť. Cena za požičanie peňazí je dohodnutá výška úroku medzi vami a bankou.

V prípade, že by ste v budúcnosti mali problém splácať, banka práve vďaka záložnému právu ktoré na kupovanú nehnuteľnosť uvaľuje, vie cez predaj nehnuteľnosti získať peniaze naspäť. Je to jej poistka pre každý prípad.

Vy ako kupujúci podpisujete v banke Úverové zmluvy. Založiť nehnuteľnosť môže vlastník. Vlastníkom je v okamihu predaja terajší majiteľ. Ten v banke podpisuje Záložné zmluvy. Vzťah medzi vami ako kupujúcim na jednej strane a predávajúcim na strane druhej, upravujú Kúpno-predajné zmluvy.

Aký je postup na Katastri v prípade kúpy nehnuteľnosti cez hypotéku?

  1. Do banky, ktorá vám poskytuje na prefinancovanie kúpy hypotéku musíte prísť vy ako kupujúci a aj strana predávajúceho. Terajší majiteľ = predávajúci podpisuje v banke Záložné zmluvy. Vy podpisujete okrem iného Úverové zmluvy.
  2. Záložné zmluvy spolu s Návrhom na vklad záložného práva je potrebné podať na Katastri ako prvé v poradí. Ako druhé v poradí sa podávajú Kúpno predajné zmluvy spolu s Návrhom na vklad.

bank-885428_640Prečo sa nemôže podanie urobiť naopak?

Prečo je nutné dodržať toto poradie? Ak by ste zmluvy podali v opačnom poradí, najprv Kúpne a potom záložné, Kataster by konanie zastavil resp. prerušil. Nebolo by všetko právne v poriadku.

Musia byť vaše podpisy na zmluve overené?

V prípade terajšieho majiteľa (predávajúceho) – jeho podpis na Kúpnej zmluve musí byť overený. Ak by tak nebolo, je to právny nedostatok a Kataster konanie prerušuje. V prípade Vás, strany kupujúceho stačí, ak Kúpno-predajné zmluvy len podpíšete. Váš podpis netreba overovať.

Ako je to s povinnými prílohami ku Kúpnej zmluve?

V prípade že kupujete byt, povinnou prílohou ktorú musíte spolu s Kúpno-predajnými zmluvami dodať je tzv. Potvrdenie o nulových nedoplatkoch. V prípade kúpy domu či pozemku, ak sa kupuje a predáva tak ako stojí a leží (teda nerobia sa nejaké zmeny napríklad v tvare a výmere parciel), tak povinné prílohy prikladať na Katastrálny úrad netreba.

Viete, kedy vás do nechceného problému môže dostať banka?

V rámci reklamnej kampane a promo politiky banky môžete využiť akciu, že banka za vás zaplatí znalca aj poplatok na katastri. Poplatok sa týka samozrejme Záložných zmlúv (nie Kúpno-predajných).

V praxi to najčastejšie znamená, že po podpise Záložných zmlúv a Návrhu na vklad vám povedia, že do banky príde kuriér a ten Zmluvy na kataster fyzicky odnesie. To však znamená poväčšine niekoľkodňové zdržanie, kým sa na liste vlastníctva objaví V-čková plomba.

Ak si ešte pamätáte, až následne po tom, ako pracovníčka na podateľni Katastra zaeviduje Záložné zmluvy, môžete na Kataster odniesť Kúpno-predajné zmluvy. Nie naopak. A tento fakt si treba dosledovať na Katastrálnom portáli.

Ak teda budete príliš „rýchly“ a budete mať chcieť Kúpne zmluvy na Katastri čo najskôr, do prerušenia katastrálneho konania sa tak dostanete práve kvôli tomu, že banka prostredníctvom kuriéra fyzicky doručí Záložné zmluvy až o niekoľko pracovných dní.

Ako postupovať na Katastri v prípade kúpy nehnuteľnosť na hotovosť?

bank-note-209104_640(1)V tomto prípade je postup menej „komplikovaný“, pretože na Kataster sa nesie iba jedna sada zmlúv. A to Kúpno-predajné zmluvy a Návrh na vklad plus povinné prílohy, ak ich treba.

Ako postupovať?

Prídete na podateľňu Katastrálneho úradu. Tam pracovníčke úradu podáte:

  • 2x Kúpno-predajnú zmluvu s overenými podpismi terajších majiteľov,
  • 1x Návrh na vklad,
  • 1x e-kolok v príslušnej hodnote (teda podľa toho či máte záujem o zrýchlený vklad alebo štandardné vkladové konanie za 66 eur)
  • a plus prílohy, ak ich pri kúpe vášho typu nehnuteľnosti treba.

Pri kúpe bytu ide o už spomínané potvrdenie od správcu bytového domu o tom, že terajší vlastník má k príslušnému dátumu nulové nedoplatky. To že Kataster túto povinnú prílohu zaviedol, je ochrana predovšetkým pre vás. Stranu kupujúceho.

Pracovníčka katastrálneho úradu na mieste prepíše potrebné údaje do počítačového systému Katastrálneho úradu a na liste vlastníctva sa objavuje plomba. V prípade kúpy a predaja nehnuteľnosti je to už spomínaná V-plomba.

Je možné kúpiť kolok priamo v budove Katastrálneho úradu?

V dnešnej dobe vo väčšine budov, kde sa Katastrálne úrady nachádzajú, áno. Nájdete tam prístroj, kde priamo na mieste dokážete kúpiť tzv. e-kolky. Správny poplatok môžete zaplatiť hotovosťou alebo platobnou kartou.

Záverom – tip pre vás

V prípade, že kupujete nehnuteľnosť na hypotéku (čiastočnú alebo 100%-tnú), tak vám poradíme, ako ušetriť čas. Po tom ako podáte Kúpne zmluvy a pracovníčka Katastra ich zaeviduje, môžete ísť o „dvere“ ďalej. Na to, aby ste splnili všetky podmienky banky, ktoré sa kladú na vyplatenie kúpnej ceny predávajúcemu, musíte totiž doniesť originál list vlastníctva, kde sú vyznačené plomby.

Plomby budú dve. Prvá sa musí týkať Záložných zmlúv. Druhá sa musí týkať Kúpno-predajných zmlúv. Na základe toho banka vie, že  môže majiteľovi nehnuteľnosti vašu kúpu prefinancovať.

Aj na základe tohto podkladu banka prevedie peniaze na účet majiteľa, ktorý uviedol v Kúpnej zmluve. Povedané v bankovej terminológii: banka uvoľňuje tzv. plnenie.

Hľadáte a neviete nájsť odpoveď na vašu otázku?

Radšej by ste videobsah alebo takéto klasické články?

Chystám nové návody a zvažujem aj videá (nielen klasické blogové články) či pôsobenie na FB a chcem, aby energia do tvorby mala naozaj zmysel a pomáhala vám všetkým, ktorí prechádzate kúpou nehnuteľnosti .

Preto Vás chcem poprosiť o váš názor, zdieľanie vášho postoja, tj. o pomoc.

Stačí odpovedať anonymne na 2 otázky, ktoré sú vytvorené v prostredí google formuláre.

PS: a toto by sa Vám hodilo?

Nepodpisujte žiadnu rezervačnú zmluvu bez tohto praktického PDF ...

~ CHECKLIST KU STIAHNUTIU ~

Kliknite na tlačítko STIAHNÚŤ ZDARMA a okamžite získate pdf checklist a k nemu aj toto BONUSOVÉ VIDEO: 

Ako sa  vyhnúť podpisu špekulačne naformulovanej rezervačky.

~ PDF checklist Vám odhalí ~

3 body, ktorých sa musíte vyvarovať

  • aby ste neriskovali zloženú rezervačnú zálohu
  • a úspešne vylúčili až 90% problémov a nedorozumení,

ktoré môžu nastať ak vás čaká podpis rezervačnej zmluvy.

Stlačením tlačítka vyjadrujete súhlas s týmto spracovávaním potrebným pre zaslanie checklistu a ďalších emailových noviniek, tipov a rád od nás ktoré sa budú týkať kúpy nehnuteľnosti. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz Odhlásiť v každej zaslanej správe. Zásady ochrany osobných údajov

♥ 2020 Števka Jankechová

Komentáre